Select All
  • MİSAL
    1K 28 6

    Sena'ydım ben. İki kişilik savaşırdım. İki kişilik kaybederdim. 23 yıl boyunca babam ve kendim için savaştım, kaybettim. O gece Emir Sayer karşıma dikilip bana, babam yüzünden mahvedileceğimi söylemeseydi bir 23 yıl daha iki kişilik savaşırdım. "Dava senin davan." demişti babam. Köklerimdeki kini avuçlarıma bir dava...