Select All
 • TỔNG HỢP DANMEI CHỦ CÔNG III
  133K 1.2K 100

  Tất cả đều là chủ công, nội dung tự kiểm duyệt. Good luck!

  Mature
 • TỔNG HỢP DANMEI CHỦ CÔNG I
  192K 1.6K 143

  Như tựa đề, tổng hợp các truyện ngắn thể loại chủ công or tổng công Kiên quyết không ngược công, chỉ có sủng công, nếu có ngược chỉ do kịch tình cần, kết có thể HE, OE, BE, . . . . P/s : Phần lớn thụ trước yêu công^^ Hơn 40 part về sau chưa qua kiểm duyệt.

  Mature