Select All
  • [Translated fic] TEMPTATION|BTS (JeonSaeHyun)
    682 56 12

    Bảy tên sát thủ ngụy trang dưới lớp vỏ bọc của idol group 7 thành viên mang tên BTS. ------- Bắt đầu từ: 170101 Hoàn thành vào: ??? Tình trạng: [x] Đang tiến hành [ ] Đã hoàn ------- ©JeonSaeHyun ©2017 ------- Đây là một fanfic do JeonSaeHyun sáng tác, mình chỉ là người chuyển ngữ đã được sự cho phép của chính tác gi...

    Mature