Select All
  • Táng tình quỷ tịch vũ - Hắc Nhan( Bản edit Hoàn)
    71K 1.6K 10

    Văn án Là ai lấy máu tươi tế thương bạc, quân trang như tuyết? Ai đã dựa vào khóm mẫu đơn vàng, cười say cả ánh tà dương? Khi Mạc Cửu cởi bỏ chiến giáp, mong mỏi tìm một nơi thanh tịnh ở chốn cửa Phật, lại phát hiện nơi thanh tịnh ấy chẳng hề thanh tịnh. "Ta hứa giúp ngươi thực hiện một nguyện vọng, ngươi làm...

    Completed