Select All
  • Vurgun (Tamamlandı)
    145K 10.6K 27

    Zamanın ikiye böldüğü o günün gündüzü ben gecesi oydu. Günün gece ile, gecenin gün ile karışması imkansız sanırdım. Onu tanıyana kadar. Onu tanıyıp kendi kızıllığımı ona katıp karasını yüreğime çalana kadar. Bir tan vaktinde gün geceden ayrıldığı o vakitte kader bizim için işlemeye başladı. Küçük bir mahallenin pek de...

    Completed