Select All
  • Tiểu minh tinh [Hoàn]
    172K 6.7K 37

    Mọi người chắc sẽ tò mò Kiều Ứng là ai thế nhỉ? Tên bạn ấy hầu như được nhắc suốt trong Diễm ngộ, Kiều Ứng thế nào, Kiều Ứng làm sao, bla bla bla.... Vậy nên để thỏa ý của mọi người, thật ra là muốn thỏa mãn nỗi lòng muốn edit câu chuyện về Thẩm Liễm & Kiều Ứng của editor >///<... nên, TIỂU MINH TINH sẽ chính thức lê...