Select All
  • Wishing You
    709 56 2

    Broken Melody Series #1 The French term Déjà vu means "already seen" - It is the feeling that one has lived through the present situation. That is what Arabella Francoise Geronimo felt everytime she visits her grandparent's place. Hindi lamang iyon, maging ang mga ginagawa niya, at ang mga taong nakikilala niya ay 'ti...

    Mature