yurisanqui

Dünyayı kara gören insan, herkesi kendisi kadar kötü sanır ve bunun için herkesten nefret eder.
     	
     	                                                         -Bernard Shaw