ang pag-iibigan natin ay 
muling maisusulat sa araw
ng ika-apat na pagkakataon.
  • JoinedJune 20, 2019