--♡ ᴡᴇʟᴄᴏᴍᴇ, ʀᴀɴᴅᴏᴍ ᴘᴇʀsᴏɴ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴛʜɪs!

ᴋᴇᴇᴘ ʀᴇᴀᴅɪɴɢ ᴛᴏ ғɪɴᴅ ᴏᴜᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴍᴇ, ɪ ɢᴜᴇss ʟᴍᴀᴏ~☆


。、。、。、。、。、。、。、。、。、。、。


--☆アロハは最高の男の子です♡-


-ѕσ, mч nαmє íѕ kαчlα. uh, í'm α gírl whσ líkєѕ gírlѕ αnd вσчѕ! uwu

-ι мoѕтly wrιтə ѕplaтoon вooĸѕ, вυт ι'м ιnтo oтнər ғandoмѕ ѕυcн aѕ:

•ѕтrangər тнιngѕ
•caмp caмp
•gravιтy ғallѕ
•əddѕworld
•and вaѕιcally anyтнιng nιnтəndo!

-βILLIΣ ΣILISH ΔΠD MΣLΔΠIΣ MΔRTIΠΣZ ΔRΣ QUΣΣΣΣΠS! I LΩ∇Σ THΣM SΩ MUCH HHHH

-M¥ ₣ẠVØƦłŦẸ BẠ₦Ð$ ẠƦẸ Ŧ₩Ẹ₦Ŧ¥ ø₦Ẹ PłŁØŦ$ Ạ₦Ð ĠŁẠ$$ Ạ₦łMẠŁ$. ł ҤłĠҤŁ¥ ƦẸ₡₡ØMẸ₦Ð ¥ØỤ ĠØ ₡ҤẸ₡ƙ ŦҤẸM ØỤŦ!

-ⓜⓨ ⓞⓣⓗⓔⓡ ⓗⓞⓑⓑⓘⓔⓢ ⓑⓔⓢⓘⓓⓔⓢ ⓦⓡⓘⓣⓘⓝⓖ ⓐⓡⓔ ⓓⓡⓐⓦⓘⓝⓖ ⓐⓝⓓ ⓢⓘⓝⓖⓘⓝⓖ!ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー•𝕦𝕡𝕕𝕒𝕥𝕖 𝕤𝕔𝕙𝕖𝕕𝕦𝕝𝕖;

-𝕨𝕙𝕖𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕚 𝕗𝕖𝕖𝕝 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕚𝕥 𝕙𝕖𝕙𝕖


𝙱𝙾𝙾𝙺𝚂 𝚂𝚃𝙰𝚃𝚄𝚂 𝙶𝚄𝙸𝙳𝙴!

💙: 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚕𝚎𝚝𝚎𝚍
🖤:𝚘𝚗 𝚑𝚘𝚕𝚍
💚:𝚍𝚒𝚜𝚌𝚘𝚗𝚝𝚒𝚗𝚞𝚎𝚍
💛:𝚘𝚗𝚐𝚘𝚒𝚗𝚐
💜: 𝚌𝚘𝚖𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚘𝚗

you're my world: 💙
stone cold: 💙
splatoon oneshots: 💛
art book: 💛
splatoon manga shitposts: 💛
drama club: 💜


•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•

<<im not your typical writer. I don't start things and just don't keep them going like literally everyone else lmao.>>

<<i don't like the ship empuri. sorry, incest is gross 🤷🏻‍♀️>>

<<memes are my life 🅱️🗿🤠😎>>

<<i think "XD" and gacha life are overused, overrated, and cringy. oh no, an uNpOpUlAr oPiNiOn!1!1!1!>><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><TᕼᗩᑎKᔕ ᖴOᖇ ᖇᗴᗩᗪIᑎᘜ. ᗰᗴᗩᑎᔕ ᗩ ᒪOT <3-わたしは、あなたを愛しています。❤️
  • ˙llɐɯ ʇɹnoɔɹɐʇs
  • JoinedSeptember 29, 2018Last Message
xx_crybabyyy_xx xx_crybabyyy_xx Sep 10, 2019 11:24PM
HOLY SHIT YOU GUYS IM SO SORRY!!! IM BACK (for now nr tho)okay so uh long story short i got wattpad taken away lmaomy mom read my lemon anduh she wasn’t happy—i almost got my whole phone taken awa...
View all Conversations

3 Reading Lists