...𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓼𝓸 𝔀𝓸𝓷𝓭𝓮𝓻𝓯𝓾𝓵 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓼𝓸 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓼𝓽𝓪𝔂 𝓪 𝔀𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓷𝓸 𝓸𝓷𝓮 𝓰𝓮𝓽𝓼 𝓸𝓾𝓽 𝓪𝓵𝓲𝓿𝓮...

ᴵ'ᵐ ᴺʸᵃ/ᴰʳᵒᵍᵒ/ᴿᵃˢᵖᵘᵗᶤᶰ
¹⁸ ʸᵉᵃʳˢ
♉♏♑
ᴬʳᵗᶤˢᵗ & ᵐᵘˢᶤᶜᶤᵃᶰ
ᴵ'ᵐ ᴷʰᵃˡ ᵒᶠ ᴰᵒᵗʰʳᵃᵏᶤ˒ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ᴷʰᵃˡ ᴳᶤᵒʳᵈᵃᶰᵃ
ᵂᶤᶠᵉ ᵒᶠ ᴸᵉᵍᵒˡᵃˢ ᴳʳᵉᵉᶰˡᵉᵃᶠ
ᴸᵒᵛᵉʳ ᵒᶠ ᴷᶤˡˡᵐᵒᶰᵍᵉʳ
ᵠᵘᵉᵉᶰ ᵒᶠ ᴿᵘˢˢᶤᵃ
ᴴᵃᶠᶠˡᵉᵖᵘᶠᶠ
ᶠʳᶤᵉᶰᵈ ᵒᶠ ˢᵉᵛᵉʳᵘˢ ᴾᶤᵗᵒᶰ & ᴺᵉʷᵗ ˢᶜᵃᵐᵃᶰᵈᵉʳ
ᴵᶰ ˡᵒᵛᵉ ʷʰᶤᵗ ᵀʰʳᵃᶰᵈᵘᶤˡ ᴳʳᵉᵉᶰˡᵉᵃᶠ & ᵀʰᵒʳᶤᶰ
ᴹᵘᵗᵃᶰᵗ
ᴵᶰᵗʳᵉᵖᶤᵈ
ˢᵒᵘᵗʰ ˢᶤᵈᵉ ˢᵉʳᵖᵉᶰᵗˢ˒ ˢᶤˢᵗᵉʳ ᵒᶠ ᴶᵒᵃᵠᵘᶤᶰ
ᴹᵉᵐᵇᵉʳ ᵒᶠ ᵡ⁻ᵐᵃᶰ
ˢᶤᵗʰ
ᶠᵒᵒᵗᵇᵃˡˡ ᵖˡᵃʸᵉʳ ᶤᶰ ᵀᵒʳᶤᶰᵒ ᶠᶜ
ᵛᵒˡˡᵉʸᵇᵃˡˡ
ˑˑˑˑ

ˢᵒᶰᵒ ᴸᶤˡˡᵒ

☆Ꭲꭼꮇꭼꭱꭺꮖꭱꭼ: ☆
Ꮖ ꮃꭺɴꭲ ꭺ ꭼꮐꭹꮲꭲꮖꭺɴ ꭰꭱꭺꮐꮻɴ ꮯꭺꮮꮮꭼꭰ Ꮲꮋꭺꭱꭺꮻɴ

▪ 𝕄𝔸ℝ𝕍𝔼𝕃 ▪
💖𝖈𝖍𝖊𝖗𝖎k💖
k𝖎𝖑𝖑𝖒𝖔𝖓𝖌𝖊𝖗
𝖑𝖔𝖌𝖆𝖓
𝖙𝖔𝖓y 𝖘𝖙𝖆𝖗k
◽𝕃𝕆𝕋ℝ◽
🏹 𝖑𝖊𝖌𝖔𝖑𝖆𝖘 🏹
𝕿𝖍𝖗𝖆𝖓𝖉𝖚𝖎𝖑
𝕳𝖆𝖑𝖉𝖎𝖗
▪ 𝕄𝕌𝕊𝕀ℂ ▪
🤘𝖆𝖛𝖆𝖙𝖆𝖗 🤘
𝖑𝖊𝖉 𝖟𝖊𝖕𝖕𝖊𝖑𝖎𝖓
𝖕𝖎𝖓𝖐 𝖋𝖑𝖔𝖞𝖉
𝖖𝖚𝖊𝖊𝖓
k𝖎𝖘𝖘
𝕸𝖆𝖗𝖎𝖑𝖞𝖓 𝕸𝖆𝖓𝖘𝖔𝖓
𝕲𝖗𝖊𝖙𝖆 V𝖆𝖓 𝕱𝖑𝖊𝖊𝖙
Må𝖓𝖊𝖘𝖐𝖎𝖓
◽𝕊𝕋𝔸ℝ 𝕎𝔸ℝ𝕊◽
💖 ky𝖑𝖚𝖝 💖
𝕽𝟐𝕯𝟐
▪ ℍℙ ▪
𝖍𝖆𝖋𝖋𝖑𝖊𝖕𝖚𝖋𝖋
𝖕𝖎𝖙𝖔𝖓
𝖓𝖊𝖜𝖙
◽ 𝕃𝕆𝕍𝔼 ◽
💖𝖏𝖆𝖒𝖊𝖘 𝖒𝖈𝖆𝖛𝖔y💖
💞𝖔𝖗𝖑𝖆𝖓𝖉𝖔 𝖇𝖑𝖔𝖔𝖒 💞
💘𝖗𝖔𝖇𝖊𝖗𝖙 𝖕𝖑𝖆𝖓𝖙💘
💗𝖏𝖆𝖘𝖔𝖓 𝖒𝖔𝖒𝖔𝖆💗

▪𝕆𝕋ℍ𝔼ℝ 𝕊ℍ𝕀ℙ▪
𝖇𝖎𝖑𝖇𝖔 𝖝 𝖙𝖍𝖔𝖗𝖎𝖓
𝖇𝖗𝖎𝖆𝖓𝖓𝖊 𝖝 𝖏𝖆𝖎𝖒𝖊
𝖇𝖚𝖌𝖍𝖊𝖆𝖉
k𝖊𝖛𝖎𝖓 𝖝 𝖏𝖔𝖆𝖖𝖚𝖎𝖓
💖𝖒𝖊𝖗𝖙𝖍𝖚𝖗💖

https://pin.it/1MShtp
@greanleaf_sisters
  • ꧁𝔖𝔱𝔞𝔯 𝔎𝔦𝔩𝔩𝔢𝔯 𝔐𝔦𝔩𝔦𝔱𝔞𝔯𝔶 𝔅𝔞𝔰𝔢꧂
  • JoinedJune 10, 2018


Last Message

Stories by ❝Ƥαηɗα❞
𝖎 𝖒𝖎𝖊𝖎 𝕺𝕮 𝖕𝖊𝖗 𝖗𝖔𝖑𝖊𝖕𝖑𝖆𝖞 𝖊 𝖓𝖔𝖓 by tonysonoio
𝖎 𝖒𝖎𝖊𝖎 𝕺𝕮 𝖕𝖊𝖗 𝖗𝖔𝖑𝖊𝖕...
"𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓾𝓷𝓽𝓲𝓵 𝓽𝓱𝓮 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮" raccolt...
ranking #290 in concorsi See all rankings
𝓐𝓮𝓼𝓽𝓱𝓮𝓽𝓲𝓬  by tonysonoio
𝓐𝓮𝓼𝓽𝓱𝓮𝓽𝓲𝓬
𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓾𝓷𝓽𝓲𝓵 𝓽𝓱𝓮 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓱𝓻𝓾𝓮 𝙿𝚎𝚛 𝚌𝚘𝚗𝚝�...
ranking #236 in See all rankings
𝖍𝖆𝖎𝖑 𝖙𝖍𝖊 𝖆𝖕𝖔𝖈𝖆𝖑𝖞𝖕𝖘𝖊 by tonysonoio
𝖍𝖆𝖎𝖑 𝖙𝖍𝖊 𝖆𝖕𝖔𝖈𝖆𝖑𝖞𝖕𝖘...
"𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓸𝓷 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓾𝓷𝓽𝓲𝓵 𝓽𝓱𝓮 𝓓𝓻𝓮𝓪𝓶 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮" la musi...
ranking #41 in musicfestival See all rankings