(   . . .  )  ::    𝐰𝐞'𝐥𝐥 𝐭𝐚𝐤𝐞 𝐢𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐡𝐞𝐫𝐞..
━━━━━━━━━━━━━━
# 𝑺𝑯𝑰𝑵 𝑯𝑨𝑻𝑰 ! ( 𝒆𝒂𝒈𝒆𝒓 𝒂𝒑𝒑𝒓𝒆𝒏𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒆𝒏
𝒋𝒆𝒅𝒊, 𝒃𝒂𝒚𝒍𝒂𝒏 𝒔𝒌𝒐𝒍𝒍 ) ACT I. ᵘⁿˢᵉᵉⁿ ᵖᵒʷᵉʳ • 🗡️ • SHIN **
𝖞𝖔𝖚 𝖍𝖆𝖛𝖊 𝖓𝖔 𝖕𝖔𝖜𝖊𝖗.
 • shin hati - ( 91923 ) ˢʷ ᵛᵉʳˢᵉᵈ ᶜʰᵃʳᵃᶜᵗᵉʳ ! 𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐜𝐡𝐚𝐧 !! —— semi mature themes ??? • 𝗗𝗥𝗜𝗙𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗥𝗢𝗨𝗚𝗛 𝗔𝗡 𝗘𝗡𝗗𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗥𝗜𝗘
 • JoinedApril 18, 2022


Last Message
terrorforces terrorforces Sep 29, 2023 02:43AM
*  cb  !!
View all Conversations