superwoman_1234

Pa ovako ako čitate moju priču 'Just friends' jedna obavijest,a to je da neću moći objaviti danas jedan dio,jer ga nemam napisanoga,a nemam vremena napisati ga! I sami znate ŠKOLA!