stilljunghwasbf

 INC ka ba? Kasi ang
     	I - Ingles
     	N - Ng kotse ay
     	C - car