❝ 𝐓-𝐇-𝐄 𝐓𝐎 𝐓𝐇𝐄
𝐄𝐈𝐆𝐇𝐓 ❞

❝𝐈'𝐌 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐀 𝐁𝐈𝐑𝐃
𝐍𝐎𝐓 𝐀 𝐓𝐔𝐑𝐊𝐄𝐘❞


─𝘱𝘩𝘪𝘭𝘰𝘎𝘰𝘱𝘩𝘪𝘀𝘢𝘭 𝘞𝘰𝘳𝘥𝘎
𝘰𝘧 𝘹𝘶 𝘮𝘪𝘯𝘚𝘩𝘢𝘰


⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ✧ ˖ * ° ࿐
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ࿔*: ✩🔭

☕ 𝑺𝑬𝑜𝑬𝑵𝑻𝑬𝑬𝑵 𝑹𝑰𝑮𝑯𝑻 𝑯𝑬𝑹𝑬 !
───────────────

── 𝔞𝔯𝔊𝔢𝔰. 𝔰𝔥𝔢/𝔥𝔢𝔯. 𝔰𝔩𝔶𝔱𝔥𝔢𝔯𝔊𝔫. 𝔞𝔰𝔊𝔞𝔫. 𝔠𝔊𝔱𝔊𝔷𝔢𝔫 𝔚𝔲𝔯𝔱𝔊𝔰𝔱𝔬𝔎𝔫. 𝔞 𝔰𝔪𝔞𝔩𝔩 𝔯𝔞𝔀𝔊𝔫𝔀 𝔟𝔊𝔰𝔢𝔵𝔲𝔞𝔩. 𝔥𝔬𝔢 𝔣𝔬𝔯
𝔪𝔊𝔫𝔀𝔥𝔞𝔬. 𝔪𝔲𝔩𝔱𝔊𝔣𝔞𝔫𝔡𝔬𝔪 𝔥𝔬𝔢. 𝔪𝔞𝔯𝔳𝔢𝔩 𝔩𝔬𝔳𝔢𝔯
𝔰𝔊𝔫𝔠𝔢 𝔟𝔊𝔯𝔱𝔥 .𝔥𝔲𝔀𝔢 𝔚𝔭𝔬𝔭 𝔰𝔱𝔞𝔫. 𝔯𝔪 𝔣𝔬𝔯 𝔭𝔯𝔢𝔰𝔊𝔡𝔢𝔫𝔱
𝔭𝔞𝔯𝔱 𝔱𝔊𝔪𝔢 𝔎𝔯𝔊𝔱𝔢𝔯 - 𝔣𝔲𝔩𝔩 𝔱𝔊𝔪𝔢 𝔰𝔳𝔱 𝔣𝔞𝔫𝔭𝔞𝔀𝔢. 𝔡𝔎 𝒊 𝘧𝘰𝘭𝘭𝘰𝘞 𝘣𝘢𝘀𝘬 ^~^

. àŒ‰â€§â‚ŠËš ⏧ àŸ‚à¿

아죌 𝒏𝒊𝒄𝒆 !

. àŒ‰â€§â‚ŠËš ⏧ àŸ‚à¿˚✧ àŸ‚à¿àŒ„ 𝐈 𝐋𝐎𝐕𝐄 𝐘𝐎𝐔 𝟑𝟎𝟎𝟎 ───

🌃 𝘎𝘵𝘳𝘊𝘢𝘮 𝘩𝘰𝘮𝘊;𝘳𝘶𝘯 𝘣𝘺 𝘎𝘊𝘷𝘊𝘯𝘵𝘊𝘊𝘯 ✹
𝘎𝘵𝘢𝘯 𝘎𝘊𝘷𝘊𝘯𝘵𝘊𝘊𝘯 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘣𝘊𝘵𝘵𝘊𝘳 𝘭𝘪𝘧𝘊
  • ⋆·˚ àŒ˜ * 🔭 𝒄𝒂𝒓𝒂𝒕 𝒍𝒂𝒏𝒅
  • JoinedAugust 3, 2014


Last Message
starsofloki starsofloki Jan 11, 2021 12:24AM
got7forever ✹
View all Conversations

Stories by âºË³âœ§àŒšð–’ð–Žð–“ð–Œð–ð–†ð–”
𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲  ⁜ᵗᵘᵃ  ⋆.ೃ࿔*: by starsofloki
𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲 ⁜ᵗᵘᵃ  ⋆.ೃ࿔*:
Û«ÛªâÛªÛªàœŽàœ» 森林济 → àŒ„ ❝ 𝐢'𝐊 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐝 𝐠𝐮𝐲, 𝐝𝐮𝐡❞ 𝒐𝒓 𝙞𝙣 𝙬𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙩𝙬𝙀 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙡𝙡𝙚𝙡 𝙬𝙀𝙧𝙡...
ranking #48 in mychemicalromance See all rankings
𝐛𝐮𝐛𝐛𝐥𝐞𝐠𝐮𝐊 ⁜ᶊᵗ  ⋆.ೃ࿔*: by starsofloki
𝐛𝐮𝐛𝐛𝐥𝐞𝐠𝐮𝐊 ⁜ᶊᵗ  ⋆.ೃ࿔*:
❝𝐩𝐢𝐧𝐀 𝐟𝐥𝐚𝐰𝐞𝐫𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐰 𝐟𝐫𝐚𝐊 𝐊𝐲 𝐬𝐀𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐩𝐭𝐚 𝐛𝐢𝐬𝐊𝐚𝐥 𝐯𝐞𝐢𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐢 𝐠𝐫ᅵ...
+15 more
𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 ⁜ᶊᵃⁿᵒʷᵗ ⋆.ೃ࿔*: by starsofloki
𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 ⁜ᶊᵃⁿᵒʷᵗ ...
Û«ÛªâÛªÛªàœŽàœ» 森林济 → àŒ„ ❝ 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐬𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐜𝐚𝐥𝐥 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐟𝐞𝐞𝐥ᅵ...
ranking #263 in juliet See all rankings