𝗮𝗰𝘁 𝗶 ... 𝐅𝐑𝐀𝐂𝐓𝐀 𝐬𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚, 𝐝𝐞𝐟𝐥𝐮𝐱𝐢𝐭 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐬   

「 ˢʰᵃᵗᵗᵉʳᵉᵈ ᵈʳᵉᵃᵐˢ, ᶠᵃᵈᵉᵈ ˢᵐᶦˡᵉˢ 」

𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑜𝑢 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛 𝒍𝒐𝒗𝒆?
ᏒᏋᏉᏋᏒᎥᏋ ;
wнeɴ тнe тιмe ιѕ rιɢнт, αɴd тнe мoмeɴт reveαlѕ
ιтѕelғ, yoυ wιll ғιɴd тнe αɴѕwer
ᗝᑎᑕᗴ ᗩ ᑕᗝᗯᗩᖇᗪ, ᑎᗴᐯᗴᖇ ᗩǤᗩᎥᑎ!
𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘴 𝘴𝘱𝘦𝘢𝘬 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘵𝘭𝘺 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘦, 𝘵𝘩𝘦𝘺 𝘬𝘯𝘰𝘸
𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨.
𝑖'𝑣𝑒 𝑎 𝒇𝒆𝒆𝒍𝒊𝒏𝒈 𝑦𝑜𝑢 𝑎𝑟𝑒 . .

╰┈➤ 𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛𝚒𝚎 = 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘵𝘢𝘳𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵!! - ✧.*
ᵃⁿ ᵗʳᵃᵛᵉˡᶦⁿᵍ ᵃᵈᵛᵉⁿᵗᵘʳᵉʳ ʷʰᵒ ᵃᵖᵖᵉᵃʳᵉᵈ ᶦⁿ ᵐᵒⁿᵈˢᵗᵃᵈᵗ ᵒⁿᵉ ᵈᵃʸ .
ᵇᵉʰᶦⁿᵈ ᵗʰᵃᵗ ᵇᵘᵇᵇˡʸ ᵖᵉʳˢᵒⁿᵃˡᶦᵗʸ ᵃⁿᵈ ᶜʰᵉᵉᵏʸ ˢᵐᶦˡᵉ, ˢʰᵉ'ˢ
𝐝𝐞𝐟𝐢𝐧𝐢𝐭𝐞𝐥𝐲 ʰᶦᵈᶦⁿᵍ ˢᵒᵐᵉᵗʰᶦⁿᵍ 𝘵𝘳𝘢𝘨𝘪𝘤 ᵇᵉⁿᵉᵃᵗʰ.
·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚+˚*•̩̩͙✩•̩̩͙*˚*·̩̩̥͙


ᘜᙓᑎSᕼIᑎ Oᙅ-ᙖᗩSᙓᗪ ᗩᑎOᑎ ᗩᙅᙅ;
ᙏOᗪᙓᖇᑎ && OᖇIᘜIᑎᗩᒪ ᘜᙓᑎSᕼIᑎ ᙀᑎIᐯᙓᖇSᙓS
ᙎᙓᒪᙅOᙏᙓ!
ᑭᒪᙓᗩSᙓ ᖇᙓᗩᗪ ᖴIᖇST ᙅᕼᗩᑭTᙓᖇ Oᖴ ᙖOOK ᙖᙓᖴOᖇᙓ
IᑎTᙓᖇᗩᙅTIᑎᘜ ᖴOᖇ ᖴᙀᒪᒪ ᙅOᑎTᙓ᙭T . . .


𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑠ℎ𝑖𝑝 . . . 𝒐𝒑𝒆𝒏! 3/7 ೄྀ࿐ ˊˎ-
@hydroriches
@geolords ⋆·˚ ༘ *
@silencedprotests
  • ˚₊· ͟͟͞͞➳❥ ✧˚ · . 𝘭𝘪𝘵 𝑢𝑝 𝘣𝘺 𝙖𝙙𝙢𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙯𝙤𝙧𝙖 ! *ੈ✩‧₊˚
  • JoinedJune 21, 2021Last Message
starlit-memories starlit-memories Aug 15, 2022 02:25PM
~ / screw it at this point i'll go make my kamisato sibling oc an acc i want inazuma interactions so bad dude
View all Conversations

Story by ❛ ... 𝑆𝑇𝐴𝑅𝑆 𝑤𝑖𝑙𝑙 𝑆𝐻𝐼𝑁𝐸 . ❜
ˡⁱᵍʰᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏ +..。*゚- by starlit-memories
ˡⁱᵍʰᵗ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵈᵃʳᵏ +..。*゚-
𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚒𝚜 𝚊 𝚓𝚘𝚞𝚛𝚗𝚊𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚏𝚘𝚞𝚗𝚍 𝚘𝚗 𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛𝚒𝚎 ' 𝚜 𝚍𝚎𝚜𝚔 𝚠𝚑𝚒𝚕𝚎 𝚟𝚒...
ranking #170 in journal See all rankings