❦︎ 𝓢𝓲𝓵𝓿𝓲𝓪 ❦︎

18 || ᴍɪʟᴀɴᴏ || ɪɴғᴘ-ᴛ

❀𝙱𝚊𝚗𝚐𝚝𝚊𝚗 𝚂𝚘𝚗𝚢𝚎𝚘𝚗𝚍𝚊𝚗❀

«𝓛𝓲𝓴𝓮 𝓪 𝓼𝓶𝓪𝓵𝓵 𝓹𝓲𝓮𝓬𝓮 𝓸𝓯 𝓭𝓾𝓼𝓽 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓯𝓵𝓸𝓪𝓽𝓼 𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓪𝓲𝓻»

ɟlǝsʎɯ ƃuᴉʇɐɥ ʎlʇuǝɹɹnɔ

ꨄ︎𝑷𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒆𝒔𝒔𝒂&𝑨𝒎𝒐𝒓𝒆ꨄ︎

𝐒𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞:
• 𝑯𝒐𝒘 𝑰 𝑴𝒆𝒕 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓
• 𝑲𝒐𝒐𝒌𝑽 𝑶𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕𝒔
• 𝑻𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕𝒔
• 𝑺𝒇𝒖𝒎𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒅'𝑨𝒎𝒐𝒓𝒆
  • 𝓘𝓷 𝓛𝓮𝓸𝓹𝓪𝓻𝓭𝓲'𝓼 𝓹𝓸𝓮𝓶
  • JoinedAugust 14, 2018Story by 🌸
❀ 𝓗𝓸𝔀 𝓘 𝓜𝓮𝓽 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓕𝓪𝓽𝓱𝓮𝓻 ❀ •ʳⁱˢᶜʳⁱᵗᵗᵘʳᵃ by sprjngdajx
❀ 𝓗𝓸𝔀 𝓘 𝓜𝓮𝓽 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓕𝓪𝓽...
❀❀❀ «𝓐𝓹𝓹𝓪 𝓣𝓪𝓮, 𝓶𝓪 𝓽𝓾 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓲 𝓼𝓮𝓲 𝓲𝓷𝓷𝓪𝓶𝓸𝓻𝓪𝓽𝓸 𝓭𝓲 𝓪𝓹𝓹𝓪 𝓚𝓸𝓸𝓴𝓲𝓮?» ❀❀❀ •...
1 Reading List