"ʟᴏs ᴀᴍɪɢᴏs ɴᴏ ᴍɪᴇɴᴛᴇɴ!!"

"I Dᴜᴍᴘ Yᴏᴜʀ Ass!!!"

"ɪʀᴇ ᴄᴏɴ ᴍɪs ᴀᴍɪɢᴏs, ɪʀᴇ ᴀ ᴄᴀsᴀ"

"ᴘᴀᴘᴀ!!!"

"¿Pʀᴏᴍᴇsᴀ?"

"353 ᴅɪᴀs, ʟᴏ sᴇ, ᴛᴇ ᴇsᴄᴜᴄʜᴇ"

"¿Qᴜᴇ ᴇs ᴀᴍɪɢᴏ?"

"ᴢᴏᴘᴇɴᴄᴏ"

"¿Gʀɪᴛᴏs ғᴇʟɪᴄᴇs?"

Full name - Eleven Hopper

Age - 14 years old
#unnovioparalapelonanotanpelona

Icon goal con mi bbcita - @-elenawolfhard

@-Pathetic_ElevenH

Crew Pathetic

"Líderes"

@CREW_PATHETIC

@L0SER_GRIMES

@xxSams

==============≠==

ᵒᴺᶜᴱ ʰᴬᴳᴿᴱᴱᵛᴱˢ

ᵖᴼᵂᴱᴿˢ: ᵗᴱᴸᴱᴷᴵᴺᴱˢᴵˢ, ᶜᴸᴬᴿᴵᵛᴵᴰᴱᴺᶜᴵᴬ, ᵖᴬᴿáᴸᴵˢᴵˢ

ςrεω: †uα

@number_OnceH


--ᴹᵒᵒᵈ--


C͞a͞l͞p͞u͞r͞n͞i͞a͞

𝗠𝘆 𝗯𝗮𝗯𝘆 𝗱𝗼𝗻'𝘁 𝗹𝗮𝘂𝗴𝗵
𝗔𝗹𝗹 𝘀𝗵𝗲 𝗱𝗼 𝗶𝘀 𝗰𝗿𝘆
𝗪𝗵𝗲𝗻 𝘀𝗵𝗲 𝗴𝗲𝘁𝘀 𝗵𝗼𝗺𝗲
𝗦𝗵𝗲 𝘁𝗮𝗸𝗲𝘀 𝗮 𝗹𝗼𝗻𝗴 𝗯𝗮𝘁𝗵

𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲'𝘀 𝗻𝗼 𝘄𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗺𝗲
𝗧𝗵𝗲𝗿𝗲'𝘀 𝗻𝗼 𝘄𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗶𝗺𝗲

--ˢⁱⁿᵏ ˢᵃᵈⁱᵉ, ᴸⁱˡˡⁱˢ, ˢᵒᵖʰⁱᵃ, ᴮᵘᶜᵏᵉᵍʰᵃᵐ ᴸⁱˡⁱᵃ, ᴹᵉⁿᵈᵉᶻ ᶜᵃᵐⁱˡᵃ

--ᵂᵒˡᶠʰᵃʳᵈ ᶠⁱⁿⁿ, ᴹᶜᴸᵃᵘᵍʰˡⁱⁿ ᶜᵃˡᵉᵇ, ᴼˡᵉᶠ ᵂʸᵃᵗᵗ, ᴶᵃᶜᵒᵇˢ ᶜʰᵒˢᵉⁿ , ᴹᵃᵗᵃʳᵃᶻᶻᵒ ᴳᵃᵗᵉⁿ, ᶜᵒᵗᵗ ᶜᵃˢᵉʸ, ˢᶜʰⁿᵃᵖᵖ ᴺᵒᵃʰ, ᴹᵉʳᶜᵘʳʸ ᶠʳᵉᵈᵈⁱᵉ

--ᶠᵃᵈⁱᵉ, ᶠᵒᵃʰ, ᴺᵒᵖʰⁱᵃ, ᴹᵃᵈᵂʰᵉᵉˡᵉʳ, ᴿᵉᵈᵈⁱᵉ, ᶠᵃᶜᵏ, ᴮⁱⁿᵘᵉˡ, ˢᵗᵃⁿᵇʳᵒᵘᵍʰ

--🅵🆄🅲🅺 🅾🅵🅵
ᴹⁱˡˡⁱᵉ ᴮᵒᵇᵇʸ ᴮʳᵒʷⁿ, ᵀᵒᵐ ᴴᵒˡˡᵃⁿᵈ, ᴬⁱᵈᵃⁿ ᴳᵃˡˡᵃᵍʰᵉʳ

🅵🆄🅲🅺 🅾🅵🅵✘2
--ᴹⁱˡᵉᵛᵉⁿ, ᶠⁱˡˡⁱᵉ, ˢⁱˡˡⁱᵉ, ᴺⁱˡˡⁱᵉ

Mis cuentas de Crew: @AlexaSkata /

)()()()()()()()()()

Rᴇᴅᴇs sᴏᴄɪᴀʟᴇs 7ᴡ7

Iɴsᴛᴀɢʀᴀᴍ:sᴏʏ_ᴋɪᴀʀᴀsᴛ

Tɪᴋ Tᴏᴋ:Tʀᴀsʜᴍᴏᴜᴛʜ3

YᴏᴜTᴜʙᴇ:CoversByKiara

Tᴡɪᴛᴛᴇʀ:KɪᴀʀᴀSᴋᴀᴛᴀ


🅣🅗🅐🅝🅚🅢 🅕🅞🅡 🅦🅐🅣🅒🅗🅘🅝🅖
  • Indiana. Hawkins
  • JoinedDecember 2, 2018


Last Message
soy_kiara_Wolfhard soy_kiara_Wolfhard Aug 13, 2020 11:46AM
//pero amo informática :D
View all Conversations

Stories by 𝐂 𝐄 .𝐇 ☂️
☂️𝐌 𝐘  𝐔 𝐌 𝐁 𝐑 𝐄 𝐋 𝐋 𝐀 ☂️ by soy_kiara_Wolfhard
☂️𝐌 𝐘 𝐔 𝐌 𝐁 𝐑 𝐄 𝐋 𝐋 𝐀 ☂️
𝐅 𝐀 𝐊 𝐄 𝐆 𝐑 𝐀 𝐌
ranking #178 in algo See all rankings
𝒐 𝒏 𝒄 𝒆 𝒈 𝒓 𝒂 𝒎  by soy_kiara_Wolfhard
𝒐 𝒏 𝒄 𝒆 𝒈 𝒓 𝒂 𝒎
¿Gritos felices?
ranking #178 in xdxd See all rankings
ᴅ ɪ ꜰ ꜰ ᴇ ʀ ᴇ ɴ ᴛ  ᴜ ɴ ɪ ᴠ ᴇ ʀ ꜱ ᴇ  - R.T by soy_kiara_Wolfhard
ᴅ ɪ ꜰ ꜰ ᴇ ʀ ᴇ ɴ ᴛ ᴜ ɴ ɪ ᴠ ᴇ ʀ ꜱ ᴇ...
||𝙙 𝙞 𝙛 𝙛 𝙚 𝙧 𝙚 𝙣 𝙩 𝙪 𝙣 𝙞 𝙫 𝙚 𝙧 𝙨 𝙚 𝙨 || 𝙙 ó𝙣 𝙙 𝙚 𝙟 𝙪 𝙙 𝙮 𝙚 𝙨 𝙙 𝙚 𝙪 𝙣...