em chỉ là em thôi, không phải thần, cũng chẳng phải thánh.
  • only taehyung
  • JoinedJuly 5, 2018

Following


Story by ➿
trans | kookmin | fan service by sostae
trans | kookmin | fan service
»khi mà jungkook muốn jimin quay trở lại. author: @GGUCKCHU translate: @sostae (bản dịch đã có sự cho phép củ...
+1 more