❪ 𝗈𝗁𝖺𝗒𝗈 ❫
⠀⠀⠀⠀𝗄𝗅𝗂𝗄𝗇𝗂𝗃 𝗈𝖻𝗌𝖾𝗋𝗐𝖺𝖼𝗃ę, 𝖺𝖻𝗒 𝖻𝗒ć 𝗇𝖺 𝖻𝗂𝖾żą𝖼𝗈 !

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ 𝗌𝗈𝗉𝗁𝗂𝖾 ❫⠀━⠀𝗧𝗛𝗘 𝗔𝗟𝗣𝗛𝗔
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🥀 ⦂ ❛ 𝗌𝗁𝖾/𝗁𝖾𝗋. 𝗑𝗏𝗂𝗂. 𝗌𝗈𝗎𝗅𝗆𝖺𝗍𝖾.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖿𝖺𝗇𝖿𝗂𝖼𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗐𝗋𝗂𝗍𝖾𝗋. 𝗆𝗂𝗇𝗍 𝖼𝗁𝗈𝖼𝗈
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗅𝗈𝗏𝖾𝗋. 𝗋𝗈𝖼𝗄 𝗆𝗎𝗌𝗂𝖼. 𝗍𝗁𝗈𝗆𝖺𝗌 𝖻𝗋𝗈𝖽𝗂𝖾
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗌𝖺𝗇𝗀𝗌𝗍𝖾𝗋. 𝖽𝗒𝗅𝖺𝗇 𝗈'𝖻𝗋𝗂𝖾𝗇. 𝖻𝗇𝗁𝖺. 𝗌𝗇𝗄.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗃𝗎𝗃𝗎𝗍𝗌𝗎 𝗄𝖺𝗂𝗌𝖾𝗇. 𝗆𝖺𝗓𝖾 𝗋𝗎𝗇𝗇𝖾𝗋. 𝖽𝖾𝖺𝗍𝗁
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗇𝗈𝗍𝖾. 𝗁𝖺𝗂𝗄𝗒𝗎𝗎. 𝗌𝗄𝟪 𝗍𝗁𝖾 𝗂𝗇𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝗒. 𝖻𝗌𝖽.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖽𝖺𝗇𝗀𝖺𝗇𝗋𝗈𝗇𝗉𝖺. 𝗆𝖼𝗎. 𝗍𝖾𝖾𝗇 𝗐𝗈𝗅𝖿. ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀𝗘𝗖𝗟𝗜𝗣𝗦𝗘⠀━━⠀𝗆𝗒 𝗐𝗈𝗋𝗄𝗌 !

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝STORM❞, bnha
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝THE HEROES OF EVIL❞, jjk
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❝WE ARE IDIOTS, GREENIE❞, tst
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀𝗕𝗘𝗪𝗔𝗥𝗘⠀━━⠀𝗂𝗇𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇𝗌 !

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🥀 ⦂ ❛ 𝗇𝗂𝖾 𝗄𝗈𝗉𝗂𝗎𝗃 𝗆𝗈𝗂𝖼𝗁 𝗉𝗋𝖺𝖼! 𝗃𝖾ś𝗅𝗂
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗓𝖺𝗎𝗐𝖺ż𝗒ł𝖾ś 𝗎 𝗄𝗈𝗀𝗈ś 𝗉𝗅𝖺𝗀𝗂𝖺𝗍 𝗆𝗈𝗃𝖾𝗃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗄𝗌𝗂ąż𝗄𝗂 𝗅𝗎𝖻 𝗃𝖾𝗃 𝗉𝗋𝗓𝖾𝗌𝖺𝖽𝗇ą 𝗂𝗇𝗌𝗉𝗂𝗋𝖺𝖼𝗃ę,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖼𝗓𝗒𝗆 𝗉𝗋ę𝖽𝗓𝖾𝗃 𝗉𝗈𝗐𝗂𝖺𝖽𝗈𝗆 𝗆𝗇𝗂𝖾 𝗈 𝗍𝗒𝗆!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗇𝗂𝖾 𝗎𝗌𝗎𝗐𝖺𝗆 𝗋𝗈́𝗐𝗇𝗂𝖾ż 𝗌𝗍𝖺𝗋𝗒𝖼𝗁 𝗉𝗋𝖺𝖼 𝗓
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗉𝗋𝗈𝖿𝗂𝗅𝗎, 𝗀𝖽𝗒ż 𝗎𝗐𝖺ż𝖺𝗆, ż𝖾 𝗄𝖺ż𝖽𝗒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗉𝗈𝗐𝗂𝗇𝗂𝖾𝗇 𝗓𝗈𝖻𝖺𝖼𝗓𝗒ć, 𝗃𝖺𝗄 𝗓 𝖻𝗂𝖾𝗀𝗂𝖾𝗆
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖼𝗓𝖺𝗌𝗎 𝗓𝗆𝗂𝖾𝗇𝗂𝖺 𝗌𝗂ę 𝗉𝗂𝗈́𝗋𝗈. 𝗇𝗂𝖾 𝗋𝖾𝗄𝗅𝖺𝗆𝗎𝗃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗌𝗂ę 𝗇𝖺 𝗆𝗈𝗃𝖾𝗃 𝗍𝖺𝖻𝗅𝗂𝖼𝗒 𝖺𝗇𝗂 𝗇𝖺 𝗉𝗏.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝖽𝗓𝗂ę𝗄𝗎𝗃ę 𝗓𝖺 𝗐𝗒𝗋𝗈𝗓𝗎𝗆𝗂𝖺ł𝗈ść! ❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━━

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ 𝖺𝗅𝗌𝗈: @sophiecanes ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ 𝖽𝗂𝗌𝖼𝗈𝗋𝖽: 𝗌𝗈𝗉𝗁𝗂𝖾𝖼𝖺𝗇𝖾𝗌 #𝟦𝟣𝟨𝟫 ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ 𝗌𝖺𝗆𝖾𝗊𝗎𝗂𝗓𝗒: @/𝗌𝗅𝗂𝗀𝗁𝗍𝗅𝗒𝗏𝗂𝗅𝗅𝖺𝗂𝗇𝗈𝗎𝗌 ❫
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❪ 𝗂𝗇𝗌𝗍𝖺𝗀𝗋𝖺𝗆: @/𝗌𝗈𝗉𝗁𝗂𝖾𝖼𝖺𝗇𝖾𝗌.𝗈𝖿𝖿𝗂𝖼𝗂𝖺𝗅 ❫


⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀↓
  • ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴏғ ᴀsʜᴇs ˖⋆࿐໋₊
  • JoinedSeptember 21, 2018Last Message
sonya_the_true_alpha sonya_the_true_alpha a day ago
❪ ohayo ❫znów przychodzę poinformować was o najnowszych aktualnościach na moim profilu! poświećcie chwilę, aby je przeczytać!⠀⠀⠀❝STORM❞ ━━━ ten fanfik ma na razie mały zastój, bo kompletnie nie wie...
View all Conversations

Stories by 𝘷 𝘪 𝘭 𝘭 𝘢 𝘪 𝘯
THE HEROES OF EVIL • JUJUTSU KAISEN by sonya_the_true_alpha
THE HEROES OF EVIL • JUJUTSU KAISEN
[wolno pisane] ❝Naprawdę nie chcę cię straszyć, ale najciemniej jest właśnie pod latarnią.❞ Haruna Kyan ni...
ranking #71 in sciencefiction See all rankings
STORM • BOKU NO HERO ACADEMIA [1] by sonya_the_true_alpha
STORM • BOKU NO HERO ACADEMIA [1]
❝Jestem jak cień, czy podążysz moim śladem?❞ Każde, nawet najmniejsze kłamstwo, pociąga za sobą kolejne i...
ranking #105 in przyszłość See all rankings
WE ARE IDIOTS, GREENIE • THE SCORCH TRIALS [1] by sonya_the_true_alpha
WE ARE IDIOTS, GREENIE • THE SCORC...
❝Pamiętaj, jesteśmy naiwni. Daliśmy się podejść jak dzieci i nawet nie próbuj zaprzeczać. Jesteśmy idiotami...
ranking #4 in sciencefiction See all rankings