Thousands of dollars just to be near @Ninushja โ™ก... 

โœงเผบ๐ŸŒ—เผปโœง
โ—–โžนั•ะฝฯƒฯƒั‚ ั‚ะฝั” ะผฯƒฯƒฮท. ั”ฮฝั”ฮท ฮนฦ’ ัƒฯƒฯ… ะผฮนั•ั•, ัƒฯƒฯ…'โ„“โ„“ โ„“ั”ฮทโˆ‚ ฮฑะผฯƒฮทg ั‚ะฝั” ั•ั‚ฮฑัั•โžท๐ŸŒ™โ—— ใ€€

โœงเผบ๐ŸŒ—เผปโœง
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ-๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด,
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ณ-๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ด,
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ต๐˜ณ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ต๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ
๐˜—๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ฅ;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ญ๐˜บ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ง๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ด
๐˜›๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ
๐˜‰๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ท๐˜ช๐˜ด๐˜ช๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ท๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ต๐˜บ.
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ญ;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด
๐˜–๐˜ณ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜บ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ.
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฆ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ข๐˜จ๐˜ญ๐˜ฆ, ๐˜ด๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ช๐˜ฏ;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ง๐˜ญ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฏ;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด;
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ด
๐˜–๐˜ง ๐˜ค๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜บ ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ช๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ต๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ.
๐˜›๐˜ฐ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฎ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ข ๐˜ธ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ
๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜บ
๐˜ˆ๐˜ด ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ด๐˜ข๐˜ท๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต ๐˜ฑ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜จ.

โœงเผบ๐ŸŒ“เผปโœง
The moon is a loyal companion.
It never leaves. It's always there, watching, steadfast, knowing us in our light and dark moments, changing forever just as we do. Every day it's a different version of itself. Sometimes weak and wan, sometimes strong and full of light. The moon understands what it means to be human.
Uncertain. Alone. Cratered by imperfections.

โœงเผบ๐ŸŒ“เผปโœง
If nothing lasts forever, will you be my nothing?
@Ninushja ๐Ÿ’Œ
@mistrecj ๐Ÿ’Œ
@_k31t_ ๐Ÿ’Œ
@apricater ๐Ÿ’Œ
  • ๐’๐ž๐ฅ๐ž๐ง๐จ๐ฉ๐ก๐ข๐ฅ๐ข๐š (๐ง) - ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ฐ ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฐ๐˜ฏ๐ŸŒ™
  • JoinedNovember 5, 2020Last Message

Stories by ~๐•ฝ๐–†๐–‹โ›ง
Maori by selenophilenian
Maori
Dy mundรซsi tรซ jepen nรซ jetรซ; tรซ sigurosh jetesรซn ose tรซ ndjekรซsh รซndrrรซn. Dhe ajo i zgjodhi tรซ dyja. Maori O...
ranking #612 in book See all rankings
Konkurs ~Paraqitja e njรซ libri~ by selenophilenian
Konkurs ~Paraqitja e njรซ libri~
STATUSI Hapur ( ) Nรซn gjykim ( ) Nรซ pritje pรซr raundin e rradhรซs (โŒ) Mbyllur ( ) Ekziston ajo thรซnia...
ranking #1 in description See all rankings
1ร˜ร˜ร˜ arsye pseโœ”๏ธ by selenophilenian
1ร˜ร˜ร˜ arsye pseโœ”๏ธ
Pร‹RFUNDUAR Isha fรซmija mรซ e lumtur nรซ botรซ. Kisha familjen time, prindรซrit e mi, dashurinรซ e tyre... Isha fรซm...
ranking #648 in parents See all rankings