_نرو وقتی نمیتونم بیام دنبالت...وقتی میدونی نمیتونم پیدات کنم نرو ...    ●always you●

_چع نسبتی با فوتبال داری ؟
+اون_اون زندگیمه ...زندگی..♥
  • تو خونه
  • JoinedApril 14, 20202 Reading Lists