𝙎𝙡𝙮𝙩𝙝𝙚𝙧𝙞𝙣🐍/𝘾𝙖𝙣𝙘𝙚𝙧♋️ /𝙆𝙡𝙖𝙪𝙨 𝙎𝙪𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙨𝙞𝙨𝙩🩸/𝘾𝙖𝙩𝙤 𝙃𝙖𝙙𝙡𝙚𝙮 𝙞𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙤𝙢𝙡💃🏼🔪

𝙷𝚘𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚁𝚘𝚋𝚎𝚛𝚝 𝙿𝚊𝚝𝚝𝚒𝚗𝚜𝚘𝚗/𝙰𝚕𝚎𝚡𝚊𝚗𝚍𝚎𝚛 𝙻𝚞𝚍𝚠𝚒𝚐/𝙹𝚘𝚜𝚎𝚙𝚑 𝙼𝚘𝚛𝚐𝚊𝚗/𝙹𝚊𝚖𝚎𝚜 𝙿𝚑𝚎𝚕𝚙𝚜/ 𝙸𝚊𝚗 𝚂𝚘𝚖𝚎𝚛𝚑𝚊𝚕𝚍𝚎𝚛/ 𝙻𝚎𝚘𝚗𝚊𝚛𝚍𝚘 𝙳𝚒𝙲𝚊𝚙𝚛𝚒𝚘 ;)

𝙾𝚋𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚢 𝙿𝚘𝚝𝚝𝚎𝚛, 𝚃𝚠𝚒𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝, 𝙷𝚞𝚗𝚐𝚎𝚛 𝙶𝚊𝚖𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚃𝚟𝚍 👀

Fᴇʀʀᴇᴛ ʙᴏʏ😩😩

𝚃𝚋𝚑 𝚒𝚍𝚔 𝚠𝚝𝚏 𝚒𝚖 𝚍𝚘𝚒𝚗𝚐. 𝙸 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚎𝚗𝚓𝚘𝚢 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚒𝚗𝚐🥲

𝙈𝙮 𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙘𝙝𝙖𝙧𝙖𝙘𝙩𝙚𝙧𝙨 𝙪𝙨𝙪𝙖𝙡𝙡𝙮 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙨𝙤𝙢𝙚 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧 𝙥𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙡𝙤𝙡

𝗜 𝗹𝗼𝘃𝗲 𝗱𝗮𝗿𝗸 𝗿𝗼𝗺𝗮𝗰𝗲 𝗯𝗼𝗼𝗸𝘀🖤😩

M͜͡e͜͡s͜͡s͜͡a͜͡g͜͡e͜͡ m͜͡e͜͡ i͜͡f͜͡ y͜͡o͜͡u͜͡ g͜͡u͜͡y͜͡s͜͡ e͜͡v͜͡e͜͡r͜͡ w͜͡a͜͡n͜͡n͜͡a͜͡ t͜͡a͜͡l͜͡k͜͡!͜͡

𝕋𝕚𝕜𝕥𝕠𝕜: 𝕣𝕦𝕥𝕙𝕚𝕖_𝕔𝟙

‼️THESE ARE MY BOOKS I JUST HAD TO CHANGE MY USERNAME SLIGHTLY AND DIDN'T WANT TO REDO THE COVERS‼️
  • Somewhere in paris with Fred and Cedric
  • JoinedSeptember 6, 2020


Last Message
ruthie_smc1 ruthie_smc1 Jan 04, 2022 07:28AM
GUYS I NEED UR HELP W THIS. I wanna change the name of Darling to something less idiotic cuz I kinda hate it as the title and I think it needs something more personal to the story. Plz dm me suggesti...
View all Conversations

Stories by Ruthie🖤
𝙳𝚊𝚛𝚕𝚒𝚗𝚐 ❤︎ ~Fred Weasley X Reader~ by ruthie_smc1
𝙳𝚊𝚛𝚕𝚒𝚗𝚐 ❤︎ ~Fred Weasley X...
Y/n Brooke is headstrong, competitive, kind, sometimes shy, and best friends with the golden trio since first...
𝙄𝙛 𝙏𝙤𝙢𝙤𝙧𝙧𝙤𝙬 𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 𝘾𝙤𝙢𝙚𝙨 | 𝗖𝗮𝘁𝗼 𝗛𝗮𝗱𝗹𝗲𝘆     by ruthie_smc1
𝙄𝙛 𝙏𝙤𝙢𝙤𝙧𝙧𝙤𝙬 𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 �...
Sapphire Deryndale is determined to win the 74th hunger games after she volunteers for her best friend's litt...
ranking #124 in hungergames See all rankings
15 Reading Lists