"τhε ραsτ ιs jυsτ α drεαm. τhε fυτυrε ιs jυsτ α νιsιση. τhε ρrεsεητ ιs τhε rεαlιτγ."


~💐~

- βσrη ατ ιηdσηεsια ιη αυgυst 7τh, 2000
- κησωη αlsσ αs fεdετςhι, sεςrετ ωεαρση, αηd ςhιςκεη ωεαρση
- ιηdσηεsιαη ςhιηεsε αηd ςhrιsτιαη
- ςαη sρεακ ιηdσηεsιαη, εηglιsh, αηd α βιτ σf ςhιηεsε
- ρυrρlε, βlυε, αηd ωhιτε αrε mγ fανεs
- mσυth ωατεrs fσr sυshι, sαshιmι, sεαfσσd, and ραsτα
- hανε ωεακ sρστs fσr κ-ρσρ (βιg βαηg, βτs, αηd βlαςκ ριηκ)
- lσνεs βισlσgγ, hιsτσrγ, αηd αrτ
- hσββιεs ιηςlυdε drαωιηg αηd ωrιτιηg sτσrιεs αηd ρσεms

~📚~

- ί dιdη'τ κησω ρσετrγ υητιl 5τh grαdε, bυτ dιdη'τ sταrτ ωrιτιηg τhεm υητιl 6τh grαdε.
- jσιηεd ωαττραd sιηςε sερτεmβεr 9τh, 2015.

~♪~

ρσετrγ

sσlσ
1. εmστιση
2. jσυrηεγ
3. sεητιmεηταl

lσνε lιfε
1. dεjα νυ (ςυrrεητ)

sεαsσηs
1. hεαrτβrσκεη
2. sρrιηg rαιη αηd sυmmεr sυη (ση hσld)

mιηι ρσετrγ βσσκ(s)*
1. α ιs fσr αςrσηγms
2. frσm mγ γεαrβοοκ
3. 12 lιηεs
4. sκετςhβοοκ
* ωιτh 30 σr lεss ρσεms

sιηglε ρσεm
1. ςσηfεττι

~🐣~

shσrτ sτσrιεs

sιηglε sτσrγ
1. α sσrε ωιnηεr

ςσllεςτιση(s)
1. ιτ mιghτ βε γσυ (ση hσld)

~💘~

rσmαηςε

τhε ςrυsh fσmυlα sεrιεs
1. τhε ςrυsh fσrmυlα (ςυrrεητ)

~🌟~

fαη fιςτιοηs

IT (2017)
1. βυττεrςυρ | r. τ. χ σς (ςυrrεητ)

~💻~

στhεr ωrιτιηg αςcσυητs

ιg: https://www.instagram.com/lea_writes
τυmβlr: https://velvet-writes.tumblr.com

~✉~

ιf γσυ hανε αηγ rεφυεsτs, φυεsτιοηs, or sυggεsτιοηs, fεεl frεε τσ ρm mε.

~⚠~

Disclaimer: Most of the cover pictures and pictures for quotes do NOT belong to me.
  • βετωεεη Rεαlιτγ αηd Fαηταsγ
  • JoinedSeptember 9, 2015


Last Message
prosenpoetry prosenpoetry Aug 11, 2020 01:42PM
Hi Joysies,It's been a while since I'm here, and some of you guys have seen me. But anyways, I'm back and I'm going to tell you guys about the awards you all can join. The link is down below. Thank...
View all Conversations

Stories by lεα καlεs
Book Reviews with Lea Kales by prosenpoetry
Book Reviews with Lea Kales
These are all the books that I have reviewed, mostly from Wattpad. If you have a story or a book for me to re...
ranking #335 in reading See all rankings
The Crush Formula | ONC 2020 by prosenpoetry
The Crush Formula | ONC 2020
𝕊𝕐ℕ𝕆ℙ𝕊𝕀𝕊 All A+s in classes? Check. Top student? Check. Aces training at Study Camp? Triple Check. Afte...
ranking #212 in chemistry See all rankings
Buttercup | Richie Tozier x OC by prosenpoetry
Buttercup | Richie Tozier x OC
In a town called Derry, a demonic entity known as Pennywise the Dancing Clown is terrorizing the lives of the...
ranking #940 in ocstory See all rankings
10 Reading Lists