"்·   ⸾ 𝚜𝚊𝚖/𝚐𝚑𝚘𝚜𝚝 . ꒰ :𝗁𝖾/𝗁𝗂𝗆: ꒱
┊☄» 𝒙𝒗 ◌ .𝘢𝘴𝘦𝘹𝘶𝘢𝘭/𝘱𝘢𝘯𝘳𝘰𝘮𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘰 :] ˚ ᵎ┊͙⁺
𔘓 𝖻𝗋𝗎𝗁 🩷🌸 𝚜𝚊𝚢𝚘𝚛𝚒 𝚔𝚒𝚗𝚗𝚒𝚎 ★ ﹗ ネ
  • 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐝𝐚𝐲, 𝐈 𝐢𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐚 𝐟𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐰𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐈 𝐜𝐚𝐧 𝐛𝐞 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐲𝐨𝐮 ⁠♡
  • JoinedDecember 4, 2018


Last Message
prettyghost_ prettyghost_ Jul 26, 2023 03:45PM
Llorarle a un hombre? Nah, mejor llorarle a Akutagawa en el episodio de hoy ;(
View all Conversations