• JoinedNovember 6, 2014Stories by pink_lee
Mị Hoạn by pink_lee
Mị Hoạn
Tác giả: Đông Thi Nương Châu châu là người Hán cùng người Hồ hài tử, bởi vì phụ thân bất tường, mẫu thân chết...
Satan tối nay tưởng ngươi by pink_lee
Satan tối nay tưởng ngươi
Tác giả: Đằng La Vi Chi Trì Yếm đối Khương Tuệ lạnh nhạt ngạo mạn, hắn đệ đệ nói: "Đừng để ý, ta ca niên...
Biểu ca chê ta quá yêu diễm by pink_lee
Biểu ca chê ta quá yêu diễm
Tác giả: Đậu Miêu Lưu Cẩu Văn án 1: Lý Ngôn Hề cha mẹ song vong, hiếu kỳ qua đi bị tiếp nhập trong kinh cô cô...