𝕊𝕚𝕟𝕠𝕡𝕤𝕚𝕤:

𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑖ℎ 𝑙𝑎𝑔𝑖 𝑑𝑖𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑘𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑛𝑔𝑎𝑡 𝑝𝑎ℎ𝑖𝑡.𝑆𝑎𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑒𝑙𝑚𝑎,𝑘𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎ℎ𝑖𝑡 𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖.𝐹𝑜𝑏𝑖𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑝𝑢𝑠𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑡𝑎𝑘 𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛.

𝐾𝑒ℎ𝑎𝑑𝑖𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑓𝑖𝑞 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑤𝑎 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑖𝑟𝑖 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎.𝐾𝑒ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑚𝑖 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑘𝑖𝑡 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ.𝐷𝑖𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑔𝑒𝑙𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖 𝑐𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖ℎ𝑢𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛.

𝐾𝑒𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑦𝑖𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘 𝐴𝑖𝑟𝑖𝑠 𝑟𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑟𝑖𝑏 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎.𝐷𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐷𝑎𝑡𝑖𝑛 𝐼𝑙𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑎𝑏𝑘𝑎𝑛 ℎ𝑢𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑎 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑓𝑖𝑞 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑢𝑠𝑘𝑎𝑛.

𝐾𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑟𝑎𝑦𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑖𝑏𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑘𝑖𝑏𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑛𝑦𝑎 ℎ𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐹𝑖𝑟𝑎𝑠ℎ.𝐷𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑤𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑘𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎(𝐽𝑒𝑝𝑢𝑛)𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑎 𝐹𝑖𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑙𝑖ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖 𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎.𝑀𝑎𝑘𝑙𝑢𝑚𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝐹𝑖𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑘𝑎𝑙 𝐶𝐸𝑂 𝑠𝑒𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑎𝑘𝑎𝑛-𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖.

𝐹𝑖𝑟𝑎𝑠ℎ 𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑎𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑖 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑐𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑙𝑒𝑙𝑎𝑘𝑖 𝑖𝑡𝑢 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑎𝑘,𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑒𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘.𝐾𝑒ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑖𝑠𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑏𝑖𝑛𝑔 𝑘𝑒ℎ𝑎𝑛𝑐𝑢𝑟𝑎𝑛.
  • JoinedNovember 16, 2020
Story by Potchipeach
Dia Bukan Bidadariku♥ by nuraisyah_fauzi
Dia Bukan Bidadariku♥
𝚊𝚖 𝚜𝚘 𝚜𝚘𝚛𝚛𝚢 𝚝𝚘 𝚊𝚕𝚕 𝚖𝚢 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚎𝚛𝚜....𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢 𝙰𝚒𝚜𝚢𝚊𝚑 𝚍𝚒 𝚞𝚗𝚙𝚞𝚋𝚕𝚒𝚜𝚑 𝚋𝚞�...
ranking #61 in triumphmedals2021 See all rankings