thà làm người nhạt nhẽo chẳng quan tâm thiên hạ đau thương để khi thế sự bãi bỏ hóa nương dâu ta cũng ung dung tự tại chẳng đau chẳng buồn...
  • JoinedMay 15, 2017