mythasal15

sesiz sedasız çekip bırakanlar hayatınız mahşer yeri mi ? 
          	Tutu mu ahlar