I can do all things through CHRIST who gives me strength.-Phil.4:13

Hindi ako kagalingan sa pagsusulat kaya sorry na sa mga readers ko! Peace. ✌
Wala akong masulat sa sa Info section kasi wala akong masabi para sa sarili ko.
Yung Story ko? Kayo na humusga!

A world peace for all of my readers! ✌

Let the Light Shine!
@mrbluekreemeGod's speed!
  • Somewhere
  • JoinedAugust 25, 2013Stories by G.H.E.F
Maybe this Time by mrbluekreeme
Maybe this Time
Revenge Of a Wife Season 2 Please read Revenge Of a Wife first. 😊
ranking #11 in thistime See all rankings
Revenge of a Wife by mrbluekreeme
Revenge of a Wife
Masaya Payapa Tahimik Yan ang mundong sinira ng isang tao, isang tao na bukod tangi niyang minahal. Masaya, P...
Amazing Love by mrbluekreeme
Amazing Love
I loss everything in my life, my family, money, friends, things, everything. I loose my faith to him, trust a...
ranking #241 in jesus See all rankings
1 Reading List