milky_way95

Dh update Wattpad kali ketiga baru aku phm asl org frus ngan wattpad latest ni sbb aku pun tengah frust (ᗒᗩᗕ) main tukar2 lak kau kan

-CornSalad

@milky_way95 eh eh eh cam kenal laaaa
Reply

fixmintymin

pwetty

milky_way95

@fixminty AHAHAHHAHA kau nk layan cane masya Allah ghisau (≧▽≦)
Reply

fixmintymin

@milky_way95 pergh, setepek bhai kena. tch, nak acah comel un x leh *nesen face* mamih layan lah saya AHDGSJBDKQBDOWBDKWBDK
Reply

milky_way95

@fixminty bakpolah mu ni ʕಠ_ಠʔ
Reply

rinjin_

【ᴘᴀɢᴇ 1 ᴏғ 365】
     
     Hᴇʟʟᴏ ᴅᴀʀʟɪɴɢ❤️
     
     ↬sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴍɪɴᴛᴀᴋ ᴍᴀᴀғ ᴊɪᴋᴀ sᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴡᴀɴ ᴏɴʟɪɴᴇ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜᴛᴋ ᴀᴡᴀᴋ
     ↬sᴀʏᴀ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ʟᴀɢɪ ᴘᴀᴅᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ ᴅᴀɴ sᴇʟᴀᴍᴀɴʏᴀ.
     ↬ɪ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜ❤️
     ↬ᴛʜᴀɴᴋ ʏᴏᴜ sʙʙ sᴜᴅɪ ʙᴇʀᴋᴀᴡᴀɴ ᴅɢɴ sᴀʏᴀ
     ↬ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴏɴᴇ ᴏғ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴍᴇᴍᴏʀʏ ɪɴ 2020
     
     ⋆͙̈ᴛʜɪs ʏᴇᴀʀ, ʟɪᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴍᴏᴍᴇɴᴛ, sᴛᴀʀᴛ ᴇᴀᴄʜ ᴅᴀʏ ᴡɪᴛʜ ɢʀᴀᴛɪᴛᴜᴅᴇ, ʟᴀᴜɢʜ ᴍᴏʀᴇ, ᴄʀᴇᴀᴛᴇ ᴍᴇᴀɴɪɴɢғᴜʟ ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛɪᴏɴs, ғᴏᴄᴜs ᴏɴ ᴛʜᴇ ᴘᴏsɪᴛɪᴠᴇ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ᴛʜᴀᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ʜᴀᴘᴘᴇɴs ғᴏʀ ᴀ ʀᴇᴀsᴏɴ, sᴛɪᴄᴋ ᴛᴏ ʏᴏᴜʀ ɢᴏᴀʟ, ʙᴇ ɢᴇɴᴇʀᴏᴜs, ᴄʜᴏᴏsᴇ ʜᴀᴘᴘʏ ᴀɴᴅ ʟᴏᴠᴇ ʏᴏᴜʀsᴇʟғ ❥
     
     ғʀᴏᴍ; ᴀʀɪɴᴀ✨

milky_way95

@rinjin_ (◕ᴗ◕✿)❤️❤️❤️❤️
Reply