✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
🟢✰【 🄼🄰🄺🄸 】✭🗡
꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚૮꒰˵•ᵜ•˵꒱ა‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷

-".."

──────⊹⊱✫⊰⊹──────

█▒▒▒▒▒▒▒▒▒10%
████▒▒▒▒▒▒30%
█████▒▒▒▒▒50%
████████▒▒80%
██████████100%
⋘ ᴛʀʏ ʟᴀᴛᴇʀ... ⋙

-..

↷✦; w e l c o m e ❞

.₊̣̇.ෆ˟̑**̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑**̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑**̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑**̑˟̑ෆ.₊̣̇

➥ ⧼🌏⧽: ¿𝘜𝘩? ¿𝘜𝘯 𝘯𝘶𝘦𝘷𝘰/𝘢? 𝘞𝘰𝘸, ¡𝘘𝘶𝘦 𝘣𝘪𝘦𝘯!
*_/Se acerca a él/ella dándole una abrazo de bienvenida._*
¡𝘉𝘪𝘦𝘯𝘷𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰/𝘢 𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘢𝘮! 𝘌𝘴𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘦 𝘴𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘴 𝘮𝘶𝘺 𝘤𝘰́𝘮𝘰𝘥𝘰/𝘢.

ˏ⸉ˋ‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩͙‿̩̩̽‿̩͙‿̩̥̩‿̩̩̽‿̩͙'⸊ˎ

➥ ⧼🟢⧽: ¡𝘌𝘭 𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘳 𝘦𝘴 𝘵𝘰𝘥𝘰 𝘮𝘪́𝘰.. 𝘛𝘰𝘥𝘰𝘴 𝘢𝘲𝘶𝘪́ 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘢𝘮𝘰𝘴 𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘵𝘦𝘢𝘮 𝘴𝘦𝘢 𝘶𝘯 𝘭𝘶𝘨𝘢𝘳 𝘤𝘰́𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘺 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘳𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘵𝘰𝘥𝘰𝘴. 𝘠𝘰 𝘴𝘰𝘺 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘰, 𝘤𝘶𝘢𝘭𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘴𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘢𝘴. ¡𝘏𝘢𝘣𝘭𝘢𝘮𝘦 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘥𝘰!

«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»

➥ ⧼🌹⧽: ¡𝘏𝘦𝘺! ¿𝘠𝘢 𝘭𝘦𝘪́𝘴𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘭𝘢𝘴? 𝘚𝘪 𝘯𝘰 𝘭𝘰 𝘩𝘪𝘤𝘪𝘴𝘵𝘦, 𝘵𝘦 𝘳𝘦𝘤𝘰𝘮𝘪𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘰 𝘩𝘢𝘨𝘢𝘴. 𝘕𝘰 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘰 𝘲𝘶𝘦 𝘵𝘦 𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘦𝘯.

⊱ ────── {.⋅ ♫ ⋅.} ───── ⊰


─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
  • JoinedMay 22, 2024

Following

Last Message
maki_puta_ maki_puta_ May 22, 2024 07:14AM
Hola, hola~
View all Conversations