Đây là nơi ta post những truyện ta thích lên wattpad để đọc, nếu ai có cùng gu với ta thì có thể follow ta để đọc cùng nhé. Truyện ta để chế độ riêng tư, phải follow ta mới đọc được.
  • JoinedJanuary 15, 2018

Following


Stories by love_story_9
Tiểu thịt tươi của nữ vương by love_story_9
Tiểu thịt tươi của nữ vương
[ Tiểu thịt tươi của nữ vương ] Tác giả: Tụ Trắc Củ Lạc converted Tấn Giang VIP2016.11.02 kết thúc Tổng down...
ranking #192 in cccoma See all rankings
Bùn by love_story_9
Bùn
Bùn Tác giả: Tay áo bên cạnh Tấn giang VIP2016-06-19 kết thúc Không phải V chương tiết tổng điểm vote sổ:...
ranking #151 in cccoma See all rankings
Kim bàn tính by love_story_9
Kim bàn tính
« Kim bàn tính » mộc mộc mộc tử đầu Convert: luoihoc Kim ngũ nương, nhũ danh Mãn Bồn, chọn đồ vật đoán tươn...
ranking #163 in cccoma See all rankings