⠀ ⠀⠀
⠀𖦆 ˖ ʿ名前 * 🫀 ࣪ 𝑓𝗎𝚢𝙪𝘬𝗼 ( 𝙖𝘬𝗶 ) 𝗒𝔬𝒓𝐢𝑐𝗁𝚒﹗ ꜛ𓏲˖࣪ ꉂ 𔘓ʾ ִֶָ
⠀ ࣪ ͎꒷꒦✨ ﹔ 𝐄𝐓$𝐑𝐍☆𝐋 𝐃3𝐕𝐈𝐋𝐒 𝐈𝗞U𝕮𝑯𝙄﹗𓂃⌁.𒀭 ࣪˖
⠀ ⠀⠀
 • ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ✦⠠⃮⛧ ﹢ 𓏲𓍢◞ ▮ 𝗗𝖗𝖚𝖒𝖒𝖊𝖗 𝐨𝐜 . ( 𝐄𝐓$𝐑𝐍☆𝐋 𝐃3𝐕𝐈𝐋𝐒 member ) ╱/﹢͢𝔪𝔞𝔱𝔲𝔯𝔢 𝖙𝖍𝖊𝖒𝖊𝖘 𝖆𝖍𝖊𝖆𝖉 ﹝ i ' m not short at all ﹞ 𝔞𝔩𝔩 𝔦𝔫𝔳𝔦𝔱𝔢𝔡 ⠀✦⠠⃮⛧ ﹢𝐅̱͟𝐔̱͟𝐂̱͟𝐊̱͟ 𝐘̸𝐎̸𝐔̸ 𝐀͜𝐒͜𝐒͜𝐇͜𝐎͜𝐋͜𝐄͜𝐒 ﹗
 • JoinedMay 1, 2022


Last Message
lkuchi lkuchi Jul 28, 2022 02:37AM
⠀ ⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀  ⠀ ⠀fuyuko ( aki ) yorichi ⠀ ⠀ ⠀** ˖ ʿ ࣪ I DONT DO HENTAI ! ⌁.✧ ࣪˖  ⠀ ⠀⠀ ET$RN☆L D3VIL ' S DRUMMER ⠀ ⠀⠀⠀  ⠀⠀ character thread  no cb ⠀ ⠀⠀
View all Conversations

1 Reading List