╭───━【 ﹫ ֻ͛choehyun.loona ؁🏁ˎˊ˗】ㅤㅤ☹
ㅤ© dream glowㅤShe / heㅤ2 O O O ˎˊ˗ 〔 🌙 〕
ㅤㅤㅤㅤㅤ# Abaⱼₒ__fᵢfᵢ ﹏↴
❐ ❭ I love it when you call me señorita
ㅤ❛ バラードグラス ❜ㅤ┆ㅤB#RN 🔥ೃ°
  • ㅤㅤLOONAVERSE ☆彡
  • JoinedMay 8, 2018