Đây chỉ là nơi mình up truyện để đọc, có thể là nguyên bộ cũng có thể là chỉ là một phần riêng lẻ.
  • tp hồ chí mình, việt nam
  • JoinedDecember 31, 2014Stories by LanShangYue
Cherik hợp tập 2 by lanshangyue
Cherik hợp tập 2
Tập hợp các truyện cherik trên Ao3, mflash,...
ranking #29 in dongnhan See all rankings
Cherik hợp tập by lanshangyue
Cherik hợp tập
tập hợp truyện về cherik trên AO3
+2 more
Kaishin tập hợp by lanshangyue
Kaishin tập hợp
Tập hợp truyện kaito x shinichi
ranking #128 in shinichi See all rankings
9 Reading Lists