Đây chỉ là nơi mình up truyện để đọc, có thể là nguyên bộ cũng có thể là chỉ là một phần riêng lẻ.
  • tp hồ chí mình, việt nam
  • JoinedDecember 31, 2014Stories by LanShangYue
BatSupBat đồng nhân tập  2 by lanshangyue
BatSupBat đồng nhân tập 2
BSB đồng nhân tập, ưu tiên BS =v=
ranking #36 in batman See all rankings
SuperBat đồng nhân tập 1 by lanshangyue
SuperBat đồng nhân tập 1
SuperBat đồng nhân tập
ranking #115 in jl See all rankings
BatSupBat đồng nhân tập by lanshangyue
BatSupBat đồng nhân tập
BSB đồng nhân tập, ưu tiên BS =v=
10 Reading Lists