អរគុណសម្រាប់ការ គាំទ្រស្នាដៃសរសេររឿងរបស់ខ្ញុំ 🙏🙏  I love you...
Link page https://www.facebook.com/btstxtcam/ ជួយlike page ខ្ញុំម្នាក់មួយផង ❤️
  • JoinedJune 25, 2019


Last Message
lajibolala995 lajibolala995 Mar 30, 2021 12:59PM
Thank You for 500 follow 
View all Conversations

Stories by MOCHI
កូនប្រសារ ស្រុកស្រែ  by lajibolala995
កូនប្រសារ ស្រុកស្រែ
គីម ថេយ៉ុង អាស៊ូគី ជាកូនអ្នកហាយសូរម្នាក់នៃគ្រួសារអភិជន ត្រកូលគីម ជាកូននៅនៃគ្រួសារ ជាមនុស្សមានចិត្តមានៈ រឹងរុស...
ranking #826 in novel See all rankings
🌺 អន្ទាក់ស្នេហ៍ សិស្សច្បង 🌹 by lajibolala995
🌺 អន្ទាក់ស្នេហ៍ សិស្សច្បង 🌹
Jimin : ខ្ញុំបានជួបសិស្សច្បង Min YoonGi នៅសកលវិទ្យាល័យ hankuk university of foreign studies កាលជួបគាត់ដំបូងខ្...
ranking #715 in novel See all rankings
💔 [ ហាស្លាក់ ខ្ជាក់ស្លែង ] 🌹 by lajibolala995
💔 [ ហាស្លាក់ ខ្ជាក់ស្លែង ] 🌹
ស្នេហារវាងលោក Doctor Jeon( Jeon Jungkook ) ជាមួយនិងកូនប្រុសពៅគ្រួសារ Kim .. ដោយ Taehyung តាមស្រឡាញ់តាម take c...
ranking #89 in cambodia See all rankings