هون هستم.
از همه ی گروه ها و همه ی شیپ ها میخونم.
میتونید بهم معرفی کنید!
20 ساله...
در جواب این سوال هم که دخترم یا پسر... شما چی فکر میکنید؟
INTJ-T
  • neverland
  • JoinedJune 28, 20212 Reading Lists