playιng: [ ADHD by Joyner Lucas ]
1:35 ──────ㅇ───────── 3:47
► ▌▌ ■
volυмe : ▁▂▃▄▅▆▇▉

ᴹʸ ᵐⁱⁿᵈ ʳᵃᶜⁱⁿ', ᴵ ᵇᵉᵉⁿ ᵖᵃʳᵃⁿᵒⁱᵈ
Ꮶꫀᥒdɾเᥴ Ꭻᥲᥴk Ɲꪮtt
ᴼᵛᵉʳᵗʰⁱⁿᵏⁱⁿ', ᵐᵃʸᵇᵉ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ᵃ ᵛᵒⁱᵈ
Ɲเᥴkᥒᥲꪑꫀ᥉: Ꮶꫀᥒᥒᥡ, Ꮶꫀᥒ
ᴰᵒⁿ'ᵗ ᶜᵘᵗ ᵐᵉ ᵒᶠᶠ ˡⁱᵏᵉ ᴵ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᵛᵒⁱᶜᵉ
Ⲋᥣᥡthꫀɾเᥒ
ᴵ ᵗʰⁱⁿᵏ ᴵ ʷᵃˢ ᵇᵒʳⁿ ᵈⁱᶠᶠᵉʳᵉⁿᵗ, ᴵ ᵃⁱⁿ'ᵗ ʳᵉᵃˡˡʸ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜʰᵒⁱᶜᵉ
Ꮒᥲ᥉ ᎪᎠᏂᎠ (Ꭺttꫀᥒtเꪮᥒ dꫀƒเᥴเt hᥡρꫀɾᥲᥴtเ᥎เtᥡ dเ᥉ꪮɾdꫀɾ)
ᴰᵒⁿ'ᵗ ᵖˡᵃʸ ʷⁱᵗʰ ᵐᵉ, ᵗᵒᵈᵃʸ ⁱˢ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉ ᵈᵃʸ
ꪑᥙᥣti ēɾᥲ
ēɾᥲ #1 - นᥒ¢ᥣꫀ ꪮƒ Ꭲhꫀꪮ Ɲꪮtt
ēɾᥲ #2 - ๖ɾꪮthꫀɾ ꪮƒ Ꭲhꫀꪮ Ɲꪮtt
ēɾᥲ #3 - Ⲋꪮᥒ ꪮƒ ⅌ᥲᥒ᥉ᥡ ⅌ᥲɾkเᥒ᥉ꪮᥒ ᥲᥒd Ꭲhꫀꪮ Ɲꪮtt
ᴾᵃʸ ᵃᵗᵗᵉⁿᵗⁱᵒⁿ, ᴵ ᵃᵐ ⁿᵒᵗ ᵈᵉʳᵃⁿᵍᵉᵈ
Ꭰᥲd ᥣꫀƒt ᥕhꫀᥒ hꫀ ᥕᥲ᥉ ᥡꪮᥙᥒg
ᴵ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵗᵉˡˡ ʸᵒᵘ ʷʰᵃᵗ ᴵ'ᵐ ᵗʰⁱⁿᵏⁱⁿ', ᴵ ʲᵘˢᵗ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵏⁿᵒʷ ʰᵒʷ ᵗᵒ ˢᵃʸ ⁱᵗ
¢l໐Şētē໓ ๖iŞēxนคl
ᴹᵃʸᵇᵉ ᴵ ᵍᵉᵗ ⁱⁿ ʸᵒᵘʳ ⁿᵉʳᵛᵉ, ᴵ ᵐᵉᵃⁿ ʷʰᵃᵗ ᴵ ˢᵃʸ
ℱᥣเɾtᥡ
ᴵ ᵇᵉᵉⁿ ᵃ ᵐᵃⁿ ᵒᶠ ᵐʸ ʷᵒʳᵈˢ, ᵉᵒⁿ ʷⁱᵈᵉ ᵃʷᵃᵏᵉ
Ꮒเdꫀ᥉ ᖯꫀhเᥒd jꪮkꫀ᥉
ᴹᵃʸᵇᵉ ᵃ ˡⁱˡ' ᵈⁱˢᵗᵘʳᵇᵉᵈ, ᵇᵘᵗ ᵗʰᵃᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ᵐᵉ
⅌ᎡᎪƝᏦⲊᎢᎬᎡ ᏦᏆƝᏀ
ʸᵒᵘ ᵈᵒⁿ'ᵗ ᵇˡᵉᵉᵈ ᵗʰᵉ ᵇˡᵒᵒᵈ ᴵ ᵇˡᵉᵉᵈ
Ꭲꫀᥲ᥉ꫀ᥉ ρꫀꪮρᥣꫀ
ᴵ ʷᵉᵃʳ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ᵒⁿ ᵐʸ ˢˡᵉᵉᵛᵉ

ēɾᥲ #3 -
West - @1-800-HOGWARTSQXEEN

FC: Gino Pasqualini

Part of @HP_Next_Gen_Official , @Potterheads_Official , @Next_Gen_Official , @ObliviateBackfired

admin @wolfstar-fan
  • JoinedAugust 25, 2020


Last Message
kendric-nott kendric-nott Sep 23, 2021 02:01AM
//anyway- anyone wanna make a ship-?
View all Conversations

Story by Kendric Nott
ask or dare meee by kendric-nott
ask or dare meee
READ THE TITLE BITCHES