𝒘𝒊𝒏﹝🌟️ ᬽ ᭙ℯᥣᥴꪮꪑℯ t᥆ ꧑y ᭙ꪮrᥣd ˚◌ ⁺ ˖☕˚᭪:¨. 

𝒘𝒊𝒏𝒘▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰▰
𝒘𝒊𝒏⿸྅ꯣꯨ̟𝆺꫶̻̽⃝𝆝᪶࿔᪶˖ꯨ̟̫᪰_̷͞_̷͞_̷͞_̷͞_̷͞_ᬼ̟ꯨ˖ꨶ͓♢̷̷ོུ⸽ 规则一¡ Kꪖꪗ !⦅❛ 🍑᪶⃔ꪾꦾིུ໑̟˖ꨶོ꫞
𝒘𝒊𝒏_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́
𝒘𝒊𝒏⸽⸽̫᪰🍒ྲྀ࿔̟̈́ꯨꯣ̸̷͓͜͡࿑╰❲⦇ ❝ ɩ ᥣꪮꪜᥱ ᥡꪮᥙ! ˊˎ。̫᪶ᬼ̫∶ꯨཻ͜͡⃟.⃟ .⃟ .⃟.⃟
𝒘𝒊𝒏░⃞⃝᪶ꨪ꫶᪰˖᪰ꯣ𝆺̫͜͡໑⡪ꦾꨪ꫶͓᪰̽ꥌ࿐ ⅌᥅᭣᭫ᥟᥫᦾ꠹꠹⃰꠹࿔ ☄╤❐ོ᪶̫᪰ᬉ᪶ꯨꨪꦿ༅
𝒘𝒊𝒏_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́_᪶᪰_᪶̈́
𝒘𝒊𝒏꫶〯ꨪིུ̫͓̽ꯣ˖໑̫̈́ᬹꥌ̷᪶͜͠🌷⃝꫶ོུ᪶▒̷ོ- ♡ᬊ₊☂☄ ◌ུ۪۪❀°δ⍵ꫀꫀᥣ͠ 𖥉⁺˖🍒
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊╭╤◌̶̶̮̮━̶̥̥̥̥̥̥̈́̈́̈́͠͠╱╳╲☃╱╳╲╱
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊࿂ꦿ๋͚ꪳ⸙༘۪۪۪̳۫۫۫̈ꫬꫬࣩꪳꪳ̿♡ѕཱི࿆꙰꙰ꦿ꙰ᬽ ꧑y ℒoves ͜͡─਼͜͜͡͡🌿
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊┞┧@՚ ᥴꪖꪶ͠ - ꪜꫀrꪖ - Jꪊꪖꪀ
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊┞┧@ ꪑꪮꪗꪮ - ᥇ꫀtꪗ - ᠻⅈꪮ
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊┞┧@ ꪶꫀeꪑડ - ᥴⅈꫀꪶꪮ - Jꪖꪑꫀડ
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊╰┄━┄━┄━┄━┄━╮
╰̸̲̲╯̸̲̲╰̸̲̲╯̸̲̲╰̸̲̲╯̸̲̲╰̸̲̲╯̸̲̲╰̸̲̲╯̸̲̲╰̸̲̲╯ ᥫℍꪖℐꦍ ▙⃢❄ཱུ࿆࿆⃟▒̷̸̸᭄ֱ๊ཱུᤦ
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊╭╮ ╭╮ ╭╮ : : : : : : : 🎄
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊╰╯ ╰╯ ╰╯ ﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌;
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒏𝒕𝒘💦 ཹ᥉ꪶꫀᡫ'᥉ ƙιᥣᥣ ᡫꫝι᥉ ꪶ᥆ꪜꫀ🌧️ꪸꪲꫂ𖧶ོ̃̃༜

𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊𝒘𝒊𝒏𝒘¡ ᶠʸᵒᵈᵒʳ ʸ ᴺⁱᵏᵒˡᵃⁱ ˢᵒⁿ ᵐⁱˢ ᵖᵃᵈʳᵉˢ !
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊¡ ᴼˢᵃᵐᵘ ᵈᵃᶻᵃⁱ ⁱᵗˢ ᵐʸ ᵇᵒʸᶠʳⁱᵉⁿᵈ !
𝒘𝒊𝒏𝒘𝒊╰͎̼֪֭֟֓͝͝ํ͚┄ᮤֲ̳̳ྃྃ֞᭫֟͠┅᪶֬֬ؐ͋͋ิ֭֠֠֫═֦֣֝͗͗֨์์⃟֓━᮫๊̼͙͙֛֢֮֮֒─ֶ֤֩ꪾ֙֙͊͡͡͝͝┄̫ᮥ̸๋๋֧֧֥֪֜֜═͒ᮬ֖֖̯֔֔֕͜͜᷼ํ═͚͎̮͑͑֡͢͢꙰֚̌━͎֖֧֧֦֙֒͋ྃ─᪶᪶֣͙͙֞͊֜֔֔͑┄๊̮֥֥֤֕֨ิ̳̳═๋̯̯֛֛֡͡์֠᭫━̸̸᮫ֶ͢͜⃟⃟֫֟┚꙰ֲֲ֪֪֢֭֓᷼͝

🌸-;; Icon y Banner: @bumblegiggles
🌸-;; Fanart: Mayer (Pixiv ID1627564)
  • 𝙔𝙫𝙚𝙨𝙔𝙫 ᭔۟◌᮫᳝ ⃝⃔🌹️๎᭡࡙ٞ◠۟◠۟͢◠. 🄺ꪖꪗℭꪖꪶ͠ .ꜥꜤ༘⸙ꫂ͙̫
  • JoinedDecember 25, 2016


Last Message
kaylovedazai kaylovedazai Apr 18, 2021 05:55PM
salí a caminar como la gran mayoríade los domingos. so,, he visto a unpatinetero con el haori de Giyuu Tomioka,, y quedé de  ö 
View all Conversations

Stories by ▒ྍཻᬽྏཱུܱܱ᪾ཱི᪶᳕ܳྃၾ▓̸̷࿆࿆࿆ཷ̸̷࿆࿆࿆ཷ🌟ཱཱུུ᳕࿆࿆࿆ླ᭄ྀ͢ᯬ⃪͎⃕⃕⃢🍁
Angel ━━Osamu Dazai by kaylovedazai
Angel ━━Osamu Dazai
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐀𝐍𝐆𝐄𝐋 ❝Los ojos son la puerta del alma; por más que quieras ocultar lo que sientes, tu...
Vor dem Ende  ━━Kyojuro Rengoku by kaylovedazai
Vor dem Ende ━━Kyojuro Rengoku
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝐕𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐌 𝐄𝐍𝐃𝐄 ❝Si nada nos salva de la muerte, al menos que tu amor me salve de la vid...
Las flores de un rey | Gilkidu by kaylovedazai
Las flores de un rey | Gilkidu
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀LAS FLORES ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DE⠀UN REY ❝Con dolor y sin consuelo, un rey tenía que su...
ranking #564 in flores See all rankings