kaironx

kaironx

@kaironx bakit ka magpapahawa kung pwede naman kitang bigyan? HAHAHHAHAHAHA
Reply

xviisigny

@kaironx sipaaaaag pahawa naman ako dyan>:
Reply

RisingGemBookclub

Kamusta kapwa manunulat! Nais ko lang sana hingin ang sandaling oras mo para ipakilala ang RisingGem Bookclub S2.
     
     Ang RisingGemBookclub ay isang non-governmental organisyasyon at hindi empleyado ng Wattpad. Binuo kami noong Enero 15, 2021 sa pamumuno ni Founder archers_libero. 
     Kami ay isang samahan na tumutulong sa kapwa naming manunulat sa pagbibigay ng constructive criticism at Genuine Dialogue. 
     
     Hindi kami vote-trading, dahil para sa 'min ang mahalaga ay may magbasa at may maka-appreciate ng mga libro ng bawat isa.
     
     Nasa Season 2 na po kami ngunit patuloy kaming tumatanggap ng kapwa naming manunulat na nais magkaroon ng kaibigan at kasama habang nahahasa ang karunungan sa pagsusulat.
     
     Libreng-libre pong sumali sa RisingGemBookclub at tinatanggap po namin ang lahat ng uri na Genre. May mga activities din kami. Hindi rin po namin tino-tolerate ang mga hindi patas na manunulat sa loob ng RisingGemBookclub. 
     
     Activities in RisingGembookclub:
      - Weekly Tasking
      - Weekly/Monthly Activities and Awardings
      - Raffle Promotion
      and many more! 
     
     Kung interesado ka ay maari ka ng sumali sa 'min! Just click this link to lead you in RisingGemBookclub, see yah!
     
     https://www.wattpad.com/story/295012273?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=RisingGemBookclub&wp_originator=QmEV2hwHv9sJoS%2FlfT8vnVfeunMQEY9K1q15wDOhFuyDyavpPeOT7YQ1ZgW%2ByPsQZCKAHwddt10uYaUeDSm4gje%2BmNsd1VWP%2FNBeBm8NrPBlZiZ37r6bFNmwjl7p%2BhcM

_bookreaper

Happy 1k reads sa Project 728 Kaiiiii!

Inkkxiety

Omooooo! Read to 1k readss! Congratulations in advance Kuys! >3

kaironx

kaironx

@kaironx bakit ka magpapahawa kung pwede naman kitang bigyan? HAHAHHAHAHAHA
Reply

xviisigny

@kaironx sipaaaaag pahawa naman ako dyan>:
Reply

thegoodbandit

iw, ano ha, kairon, mas gwapo ako sayo