අකුරක් කියන්නෙම සිතුවිල්ලක්. ඒ සිතුවිල්ල රහට ලියන කෙනයි ලේකකයා .

ජීවිතය කවක්
සදැස් වී එළිසමයට
කොටු නොවූ
නිසදැස් කකවක් ...

මම ,
රෙෂනි විජේසිංහ. ✍️
  • JoinedMay 28, 2021


Last Message
jnwoo96 jnwoo96 Oct 14, 2021 01:03PM
"49 Pages with 49 Days "∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆අද ඉඳලා wattpad upload කරනවා. මේක fan fiction එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේක korean related fiction එකක්.Thriller , mystery , horror , Adventure කතා වලට කැමති අ...
View all Conversations

Stories by Reshu Wijesinghe
■● « 49 Pages with 49 Days »●■ by jnwoo96
■● « 49 Pages with 49 Days »●■
■●■« *49 Pages with 49 Days* »■●■ ___________________________________________ මේක තවත් එක fan fiction එකක් නෙ...
ranking #87 in deathnote See all rankings
💖⚜️ ĪÑÑØÇÊÑT LÕVË  ⚜️💖 by jnwoo96
💖⚜️ ĪÑÑØÇÊÑT LÕVË ⚜️💖
වස්සානේ නිමාවෙලා ඉඩෝරය අැරඹුනාම.. ඉරිතැලුන රළු පොළව උඩ ඉදගෙන වස්සානෙ සිනහවන් මතක් කරනවා නේද.... වස්සානෙ...
ranking #5 in missinglove See all rankings
❤⚜️ Dream ⚜️❤ by jnwoo96
❤⚜️ Dream ⚜️❤
මේක EXO & Astro groups දෙක වටා ගෙතෙන කතාවක්. හුදෙක්ම fsn fiction එකක් (රසික ප්‍රබන්ධයක්) පමණයි. මේ Dream කිය...
ranking #212 in astro See all rankings
1 Reading List