• 𝓼𝓲𝓶𝓹𝓵𝓮 𝓫𝓲𝓸𝓭𝓪𝓽𝓪 •

| ɪᴋᴀɴ | ʙᴀᴛᴄʜ 08 | sᴇʟᴀɴɢᴏʀ

• 𝓼𝓽𝓪𝓽𝓾𝓼 •

■ ᴏɴʟɪɴᴇ
□ ᴏғғʟɪɴᴇ
□ ʜɪᴀᴛᴜs

• 𝓶𝔂 𝔀𝓸𝓻𝓴𝓼 •

ᴅᴇᴀʀ ᴄʜɪɴɢᴜ - ᴜɴᴘᴜʙ
ʙᴇʀɪᴋᴀɴ ʜᴀᴛɪᴍᴜ - ᴜɴᴘᴜʙ
ɪᴋᴀɴ's ᴠᴏᴛᴇ ʙᴏᴏᴋ - ᴄʟᴏsᴇ
ᴅᴇʟ ; ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴍʏ ᴍᴏᴏɴ - ᴅʀᴀғᴛ
ʜᴇʀ ᴘᴀɪɴ - ᴅʀᴀғᴛ

• 𝓬𝓸𝓵𝓵𝓪𝓫 •

ɪᴋᴀɴ's ᴛᴀʟᴋ ғᴛ. ɪᴢᴢ - @zzzayyann ᴀᴄᴄ

• 𝓺𝓾𝓸𝓽𝓮𝓼 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓪𝔂 •

❝ ɪғ ᴀʟʟᴀʜ ᴄᴀɴ ᴛᴀᴋᴇ ᴀᴡᴀʏ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ɴᴇᴠᴇʀ ɪᴍᴀɢɪɴᴇᴅ ʟᴏsɪɴɢ , ᴛʜᴇɴ sᴜʀᴇʟʏ ᴀʟʟᴀʜ ᴄᴀɴ ɢʀᴀɴᴛ ʏᴏᴜ sᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ʏᴏᴜ ɴᴇᴠᴇʀ ɪᴍᴀɢɪɴᴇᴅ ɢᴀɪɴɪɴɢ . ❞

• 𝓼𝓹𝓮𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓽𝓪𝓰 •

@zzzayyann | ʙʀᴏᴛʜᴀ
@PenguinPegangParang | ᴍᴀᴍɪ ᴘɪɴɢᴜ
@aisyhany- | ᴘʀɪɴᴄᴇss

• 𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻 •

ᴘᴇᴋᴇʀᴊᴀ sʏᴀʀɪᴋᴀᴛ @infinity_kecoh

• 𝓷𝓸𝓽𝓮 ! •

⋆ ᴊᴜsᴛ ᴀsᴋ ғᴏʀ ғᴏʟʟᴏᴡʙᴀᴄᴋ ᴅɪ ᴍʙ / ᴅᴍ
⋆ ᴘʀᴏᴍᴏᴛᴇ sᴛᴏʀʏ ᴅɪ ᴅᴍ ᴏɴʟʏ :)
⋆ ɴᴀᴋ ᴀᴊᴀᴋ ᴋᴀᴡᴀɴ ʙᴏʟᴇʜ, ᴅᴏɴᴛ ᴡᴏʀʀʏ ɪᴋᴀɴ ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ :>
⋆ ʙᴇsᴛ ᴋᴇ ᴍᴀɪɴ ғᴏʟʟᴏᴡ ᴜɴғᴏʟʟᴏᴡ ɴɪ ? ᴋᴀʟᴀᴜ ʙᴇsᴛ ɪᴋᴀɴ ɴᴀᴋ ᴍᴀɪɴ ᴊᴜɢᴀ :ᴅ

ᵐᵃᵗᶜʰⁱⁿᵍ ᵈᵖ ʷⁱᵗʰ ᵐᵃ ᵖʷⁱⁿᶜᵉˢˢ @aisyhany- ♡︎
  • ᵐᵃˢⁱʰ ᵈⁱ ᵇᵘᵐⁱ
  • JoinedSeptember 16, 2020


Last Message
hunniesss_ hunniesss_ Jul 14, 2021 06:33AM
asal talk aku dengan izz nombor satu ehh T_T ngarut dobaidewey aku edit balik talk tu sebab, annoying sia dengan aku yang dulu :)pastu ada chap yang aku deleteyang tak baca lagi tu baca la ehchec...
View all Conversations

Story by ♫︎
𝐈𝐊𝐀𝐍'𝐒 𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐁𝐎𝐎𝐊 ✔ by hunniesss_
𝐈𝐊𝐀𝐍'𝐒 𝐕𝐎𝐓𝐄 𝐁𝐎𝐎𝐊 ✔
status : complete , dude :D - batch 1 ✔ - batch 2 ✔ - batch 3 ✔ - batch 4 ✔ - batch 5 ✔ cover by @JAEMINXYOON...
ranking #616 in random See all rankings
5 Reading Lists