▬̸᤺͜▭๋๋᳝▬๋๋⃬▭᳝᳝͓▬๋๋⃬▭̸᳝⃬▬͓͜͡▭᳝᳝͓▬๋๋⃬▭๋๋᳝▬̸᤺͜▭๋๋᳝▬๋๋⃬  
┃📎⁝⃪ Goᥣdᥱᥒ bᥣood ⁾⃪。꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡┣⃬⃛╍⃔╍᷏⃬⃗╍⃪⃗╍⃪⃜⃗╍⃥⃭╍⃮⃔╍
╰╍⃔╍᷏⃬⃗╍⃪⃗╍⃔╍᷏⃬⃗╍⃪⃗╍⃔╍᷏⃬⃗╍⃪⃗╭⃜━⃜━⃜━⃜━⃜━⃜━⃜━⃜♡̸̫♡̸̫♡̸̫♡̸̫┣╮
┃♡⃕₊⿻୭̥ ♡ྀ ໒❲·̩͙ృ❝ 𝐁𝐞𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱 𝐀𝐛𝐫𝐞𝐭。ʕ'•ᴥ•̥'ʔ
┣⃬⃛╍⃔╍᷏⃬⃗╍⃪⃗╏┃╱╳╲╱╳╲╰━━━━━━━╯،، ♡ ⏧·₊̣̇ 🩸🎀
┃┉͓̽┉͓̽┈͓̽┈͓̽┉┉͓̽┉͓̽┈͓̽┈͓̽┉┉͓̽┉͓̽┈͓̽┈͓̽┉┉͓̽┉͓̽┉͓̽┈͓̽┈͓̽┉┉͓̽┉͓̽┉͓̽┈
┃⫶ꪶ♡⃢ ♡ ꙰⨾❛ ♡ Eᥒfᥱrmιzᥲ | Noble ♡
┃⫶ꪶ♡⃢ ♡ ꙰⨾❛ Aᥒgᥱᥣιᥴ bᥱᥲᥙtყ | xvιιι ყo ,, 1.60cm ꪩ.
╰╮. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·▬╯┈┈╮
◦ ✿ - ❝ Nᥙᥒᥴᥲ mᥱ ᥱ ᥲrrᥱρᥱᥒtιdo, ᥒι ᥙᥒᥲ vᥱz ᥱᥒ mι vιdᥲ. ❞҂ 𓄹 ˖𔘓
  • Dყιᥒg ? GOLDEN BLOOD
  • JoinedSeptember 27, 2021