huda_8956

يا رَب و أحنة ..
     	أحنة اللي بكُل الظروف و الخَيبات بعدنا 
     	نشوف الأمَل بنهاية الطَريق، گلوبنا اللي بعد 
     	كُل هاي التخبطات و التَعب لسه تترجى 
     	تحَصل أمانيها من فضلَك، أحنة اللي بكُل 
     	يوم ننام و متلهفين حتى نحتضن آمالنا، 
     	أهدافنا، أشخاصنا حتى 
     	يا رَب و انتَ أحَن من إنَك تخَيب ظَنونّا ..

huda_8956

يا رَب و أحنة ..
     أحنة اللي بكُل الظروف و الخَيبات بعدنا 
     نشوف الأمَل بنهاية الطَريق، گلوبنا اللي بعد 
     كُل هاي التخبطات و التَعب لسه تترجى 
     تحَصل أمانيها من فضلَك، أحنة اللي بكُل 
     يوم ننام و متلهفين حتى نحتضن آمالنا، 
     أهدافنا، أشخاصنا حتى 
     يا رَب و انتَ أحَن من إنَك تخَيب ظَنونّا ..