Chuyên lưu giữ, sưu tầm truyện.
Chủ yếu là thịt văn 🙈🙈🙈

Note: Mình không phải người dịch cũng như không phải tác giả. Mình chỉ là người đi sưu tầm và lưu giữ truyện để đọc. Và tiện thì share với mọi người thôi. Nên vấn đề xin cv hay xin edit mình không giúp được gì nhé.

Mọi vấn đề liên quan đến quyền tác giả, hãy gửi tin nhắn cho mình. Thanks all!
  • JoinedMarch 2, 2015Stories by holydevil47
Dâm loạn trò chơi ( cao H/ trọng khẩu) by holydevil47
Dâm loạn trò chơi ( cao H/ trọng k...
Dâm loạn trò chơi ( cao H/ trọng khẩu) Tác giả: Tả Nhục Đích Bạch Tình trạng: Chưa xác minh Mới nhất: Thú nhâ...
Triệu thị đích nữ (siêu sắc, NP, hoàn) by holydevil47
Triệu thị đích nữ (siêu sắc, NP, h...
Triệu thị đích nữ (NP) Hán Việt: Triệu thị đích nữ ( np ) Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ Tình trạng: Hoàn thành Mớ...
+2 more
Tướng quân cùng tiểu loli ( siêu sắc, hoàn) by holydevil47
Tướng quân cùng tiểu loli ( siêu s...
Tướng quân cùng tiểu loli Hán Việt: Tương quân dữ tiểu la lị Tác giả: misss Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất:...
+1 more
3 Reading Lists