hayatcokbosmk

Bir adın kalmalı geriye
     	Bir de o kahreden gurbet
     	Beni affet
     	Kaybetmek için erken, sevmek için çok geç…