Là Owker
Ship những couple lạ lùng 0610, 1709, 0808
Và một chấp niệm nho nhỏ về Quế Toàn...
Một chấp niệm to to về Mạnh Duy...
Chiến hạm thì cũng như ai 0113, 0421, 2005
Hay 0314, chiếc mém chiến hạm này có vẻ đang chìm nhỉ...
2322 (Hoàng Tuấn) là chấp niệm be bé... và cả 1516 (Đại Chung)...
Lũ U23 lần này cũng làm mình bấn quá... Phải nói Đạt Đức cũng rất gì và này nọ đấy :D
  • JoinedOctober 19, 2017
5 Reading Lists