ㅤ── 𝚈OU'VE 𝙵ORFEIT, ࣪ ִ 
⠀ ⠀ ⦋ 𝐈𝐈 ⦌ ۪ ALL RIGHTS TO MY 𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓. ׁ ۪ ⏜᷼︵ㅤ
  • ︵ ͜ ྀི 𓏴𓏴 𝗌𝗍𝖺𝗋 𝗋𝖺𝗂𝗅 ´𝒔⠀ 𝔰𝑎𝑏𝑖𝑛𝑒 ₊⠀𓌔𓌔ㅤ⠀(ྀི⠀ 𝒑𝖾𝗇𝖺𝖼𝗈𝗇𝗒'𝗌 𝚂𝚃𝚁𝙴𝙴𝚃 𝗉𝖾𝗋𝒇𝗈𝗋𝗆𝖾𝗋﹗ 𓍯 ݃  𝔭rod 𝔟reazy.
  • JoinedSeptember 18, 2021