از یه سنی به بعد هرچقدر دنبال مقصر می‌گردی میبینی کار خود خاک برسرته!!!
  • In your throat | تو حلقت
  • JoinedNovember 20, 2020